Organisatie

Waar we voor staan

Omroep Hulst is de publieke omroep voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Het verzorgingsgebied van de omroep omvat de gemeente Hulst. Voor deze gemeente maakt Omroep Hulst haar nieuws.

Het team van Omroep Hulst is logischerwijs ook opgebouwd uit mensen uit de gemeente Hulst, maar ook uit buurgemeente. Het nieuws dat dagelijks wordt gemaakt heeft als kerngemeente Hulst, maar ook het grotere nieuws uit de buurgemeenten komt aan bod.

Doelstelling

Als Omroep Hulst streven wij er naar om de dagelijkse gang van zaken in onze gemeente in beeld, geluid en tekst bij de inwoners te brengen. Wij doen dit met een grote trouwe enthousiaste groep medewerkers en op een onderhoudende en informatieve wijze.

Onze berichtgeving is streekgericht en wij kijken met een open blik naar onze onderwerpen. Politieke voorkeur, geloof, sociale klassen en leeftijd staan los van onze keuzes en invalshoeken. Pluriforme en betrouwbare informatievoorziening staat hoog in het vaandel. In de berichtgeving maken we op de website en TV onderscheid in twee groepen berichten: nieuws uit de regio en informatie/evenementen in de regio onder agenda.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons brede publiek verschillende behoeftes heeft aan hoe nieuws en informatie geconsumeerd worden. Wij gebruiken daar verschillende kanalen voor en bieden zo iedereen de kans om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in onze gemeente.

De lokale Hulster omroep ging op 4 februari 2010 van start. De zender is in Zeeuws-Vlaanderen te ontvangen bij Delta op kanaal 112, bij KPN op kanaal 1435 en bij T-Mobile op kanaal 745. Tevens zijn de uitzendingen via deze website te bekijken onder terugkijken.

PBO
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan is een wettelijk verplicht orgaan, dat toezicht houdt op de invulling door Omroep Hulst van de eisen die worden gesteld aan een lokale omroep. Als lokale omroep moet 50% van de uitzendingen bestaan uit Informatieve, Culturele en Educatieve programma’s (ICE-norm). Het PBO ziet hierop toe.


Bestuur

Omroep Hulst heeft een bestuur dat als taak heeft om doelstellingen van de Omroep te bereiken, de daartoe benodigde middelen (financieel, technisch en menselijk kapitaal) te verzorgen, werkgever te zijn van eventueel betaalde krachten en uiteraard de drijvende kracht achter de vele vrijwilligers die Omroep Hulst mogelijk maken.

Redactie
Eindredacteur: Saskia de Kind, redactie@omroephulst.tv

Onze redactie wordt gevormd door een groep redactieleden en één eindredacteur.  Zij is eindverantwoordelijke voor de inhoud en de vorm van al het nieuws en informatie op welk medium van Omroep Hulst dan ook. De eindredacteur ziet er dagelijks op toe dat in de berichtgeving de vereiste journalistieke zorgvuldigheid wordt betracht.