Disclaimer

Op de website van Omroep Hulst is de navolgende disclaimer van toepassing:

Het is niet toegestaan om de website van Omroep Hulst of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Omroep Hulst. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, media instelling of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel Omroep Hulst voldoende aandacht besteedt aan het correct en up-to-date houden van haar website, geeft Omroep Hulst geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Omroep Hulst accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de website. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Een aantal (hyper)links op deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van Omroep Hulst, maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Omroep Hulst. Hoewel Omroep Hulst uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Omroep Hulst worden onderhouden wordt afgewezen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.