Zeker vijftien jaar wordt al over een herinrichting van het centrum van Kloosterzande gesproken. Nu gaat het eindelijk gebeuren. Zonder de ooit bedachte combinatie van winkels, gezondheidscentrum en huizen, maar wel met 37 woningen en een pleintje dat geschikt wordt voor allerlei activiteiten. Alleen dat de feestzaal van hotel De Linde moet verdwijnen, dat doet de inwoners wel pijn.

De vorming van een nieuw dorpshart voor Kloosterzande is een zaak van heel lange adem. Eerst moest er van alles gesloopt worden op het Hof te Zandeplein, zoals het mechanisatiebedrijf van Weemaes dat met compensatiegeld voor het onder water zetten van de Hedwigepolder kon worden aangekocht en gesaneerd.In die jaren werd ook duidelijk dat de supermarkt liever op de huidige plek bleef zitten en dat ook het nieuwe gezondheidscentrum niet naar het centrum zou verhuizen. Er moest dus een nieuw plan komen. Dat ligt er inmiddels: een plan voor 37 huizen, waaronder 23 sociale huurwoningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Flinke bodemvervuiling

Maar daarmee was de kous nog niet af. Want vorig jaar bleek uit bodemonderzoek dat de grond onder het bouwterrein flink verontreinigd was met olie en asbest; nog erger dan de gemeente Hulst had gedacht. Het zorgde opnieuw voor vertraging én extra kosten.Het opruimen van de vervuilde grond nadert zijn voltooiing en dan wacht enkel nog de verhuizing van de brandweerkazerne en de gemeentewerkplaats en de aankoop en sloop van het pand op nummer 8a.

Tekeningen brandweerkazerne ‘in een sneltreintje’ naar aannemer

Ook daarmee gaat het de goede kant op, kondigde wethouder Adri Totté donderdagavond aan in de commissie financiën. Het college heeft deze week de volgende stap gezet: een architect gaat nu aan de slag en de tekeningen voor de nieuwe brandweerkazerne kunnen daarna ‘in een sneltreintje’ richting een aannemer, verwacht Totté.

De commissieleden toonden zich opgetogen dat Kloosterzande dan toch het zo gewenste dorpshart krijgt, al wordt het dan niet zo ‘bruisend’ en komen er geen winkels, en al is er al veel geld in het project gaan zitten. Dat er kansen gemist zijn, ontkende wethouder Jean Paul Hageman. “De supermarkt is toch in Kloosterzande gebleven en ook het gezondheidscentrum is toch gebouwd en gebleven.”

En de carnaval dan?

Als inwoner van Kloosterzande was Paul van Kerckhoven (Groot Hontenisse) blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden aan het Hof te Zandeplein, woningen die volgens hem in een grote behoefte voorzien. Wel betreurde hij het zeer dat de feestzaal van hotel De Linde in de nieuwbouwplannen moet worden opgeofferd. Op de plek van de feestzaal zijn vrijstaande woningen ingetekend.

Dat doet pijn voor carnavalsvierders van Kloosterzande, weet hij. “Het afbreken van de grote zaal is een groot verlies voor de horeca.” Het betekent volgens hem ook dat de carnaval in de problemen komt als de feestvierders niet meer in de zaal terecht kunnen. Van Kerckhoven riep het college op om mee te zoeken naar alternatieven. “Het kan toch niet zo zijn dat na de bouw van de carnavalsloods er straks niet voldoende accommodaties zijn om carnaval te vieren.”Wethouder Totté voorzag niet zo’n groot probleem voor de carnaval. “Zet een tent neer en wat kachels erin. Carnaval is toch een feest dat vooral buiten wordt gevierd.”

Projectontwikkelaars buiten de deur houden

Raadslid Jos van Eck (HulstPlus) waarschuwde het college alert te zijn op projectontwikkelaars, die op de grond azen en de woningen vervolgens voor hoge prijzen aanbieden. Hij vroeg het college om ook te kijken naar de mogelijkheid om een deel van de huizen via particulier opdrachtgeverschap te laten bouwen. De gemeente Hulst zou dan een actieve groep inwoners bij elkaar kunnen brengen die samen de huizen laten bouwen. Op die manier blijven de kosten binnen de perken. “Dat wil ik best uitwerken”, zegde Hageman toe.