Raadsleden in Hulst zijn in alle staten nu de Hedwigepolder mogelijk dit najaar al onder water gaat. De fracties Groot Hontenisse-Hulst en HulstPlus willen dat alle activiteiten in de polder onmiddellijk worden stopgezet. Het college moet alles in het werk stellen om de ontpoldering een halt toe te roepen, vindt ook Algemeen Belang Groot Hulst.

De oppositiefracties zijn des duivels en hebben om een extra raadsvergadering voor donderdag gevraagd. De partijen werden afgelopen vrijdag onaangenaam verrast door het bericht van gedeputeerde Pijpelink dat de Hedwige mogelijk dit jaar al onder water gaat, een jaar eerder dan gepland.

‘We worden gewoon beduveld’

Jos van Eck van HulstPlus: “Blijkbaar wordt er net gedaan of er geen sprake is van vervuiling. Vele rapporten wijzen op een zeer grote vervuiling van het water en het slib. De toevoer van vervuild water uit het kanaal van Gent naar Terneuzen, uit Antwerpen en van de waterzuiveringsinstallatie gaat gewoon door. Er is geen enkel zicht op vermindering. Te gek voor woorden dat de voormalige minister zegt dat het minder wordt met de vervuiling. We worden gewoon beduveld: in juli 2021 middels een motie nog aangegeven dat er blijkbaar vervuild Westerschelde water in de Hedwige komt. Dat werd ontkend. Nu blijkt dat het wel degelijk zo is. Wij eisen dan ook dat de gemeente Hulst alles in het werk stelt alle informatie te verstrekken aan de leden van de gemeenteraad.”

Afgraven dijk al begonnen

De fracties zijn vooral verontwaardigd dat de onderzoeken naar de vervuiling van de Westerschelde nog niet zijn afgerond, en dat het afgraven van de Westerscheldedijk bij Ouden Doel, die het water uit de achterliggende polder houdt, kennelijk al is begonnen. Zij vragen zich af of Hulst de omgevingsvergunning voor de aanleg van een panoramaheuvel in het gebied tijdelijk kan intrekken totdat er meer duidelijk is.

Panoramaheuvel Hedwige hoog water
Een impressie van de panoramaheuvel met radartoren in de Hedwigepolder bij hoog water┬ę Ro & Ad Architecten

Ook de CDA Statenfractie in Zeeland en de fractie Algemeen Belang Groot Hulst zijn ongerust. Zij hebben ook de provincie een brief gestuurd. Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hulst: “Laten we zorgen dat we onze mooie polders niet vervuilen. Het is nog niet te laat!”

Bevolkingsonderzoek

Groot Hontenisse-Hulst en Hulst Plus willen vasthouden aan een groot bevolkingsonderzoek onder de inwoners van de Scheldegemeenten naar de PFAS-waarden in het bloed. Inwoners zouden zich hier vrijwillig voor moeten kunnen opgeven. In december nam de gemeenteraad van Hulst unaniem een motie aan die het college de opdracht gaf de GGD in te schakelen.GGD Zeeland laat in een reactie weten daar niet zoveel voor te voelen. De gezondheidsorganisatie adviseert de gemeenten Hulst, Terneuzen, Sluis, Reimerswaal, Kapelle, Borsele, Vlissingen en Veere om eerst de resultaten van het onderzoek door de Wageningen Universiteit en RIVM ‘en de andere relevante landelijke ontwikkelingen’ af te wachten. De eerste resultaten worden eind maart 2022 verwacht. “Op basis van deze uitkomsten kan een regionaal bevolkingsonderzoek worden overwogen. De doelmatigheid van het onderzoek kan dan beter worden beoordeeld”, antwoordt GGD Zeeland.