Het CDA in Hulst maakt zich grote zorgen om de verpleeghuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen. In schriftelijke vragen vraagt de partij het college van burgemeester en wethouders van Hulst om opheldering over het terugschroeven van de bezetting op de gesloten afdelingen.

Ook oud-verpleegkundige Ester van der Wouw, kandidaat voor Lijst Babijn, stuurt een brandbrief aan de gemeenteraad van Sluis: stel het besluit over Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen uit. Het is niet goed doordacht, vindt zij.

Afgelopen week lekte via Omroep Zeeland uit dat de nieuwbouwplannen van ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen direct gevolgen hebben voor de medewerkers en de cliënten in de langdurige zorg. Jarenlang heeft de zorgaanbieder nauwelijks geïnvesteerd in de huisvesting en daardoor kon zij het beschikbare budget vrijwel volledig benutten voor de zorg. Nu ZorgSaam voor enorme investeringen in de gebouwen staat, vooral in Oostburg, kan dat niet langer en dus moet ZorgSaam schrappen in de personeelsbezetting op de afdelingen voor langdurige zorg.

Onaangenaam getroffen

Carry Nijskens, CDA-raadslid in Hulst, is ‘onaangenaam getroffen’ door dat bericht: “|In plaats van een uitkleding van de langdurige zorg zou extra personeel op deze afdelingen ons inziens beter op zijn plaats zijn. Wij vrezen dat door de voorgenomen maatregelen de kwaliteit en de continuïteit van de langdurige zorg in onze gemeente nog verder onder druk komt te staan en zelfs in de knel kan komen. Daarnaast voelen wij mee met het reeds zwaar belaste personeel. Houden zij het vol?
ZorgSaam is de grootste leverancier van langdurige verpleegzorg in onze gemeente. Het raakt heel veel mensen.”

Ze wijst erop dat de zorg voor dementerende cliënten veel van zorgmedewerkers vraagt. “In de zwaarste periode met corona werd van het personeel bovenmenselijk veel gevraagd. Hiervoor werden ze door iedereen geprezen, ook door de overheid. Het leidde tot een eenmalige beloning voor de mensen in de zorg, maar structurele salarisverhogingen bleven uit. Ook in de personele bezetting kwam geen extra ruimte.”

Het CDA wil dan ook van de wethouder weten of hij hun zorgen deelt en wat hij daaraan gaat doen.

Huiswerk moet over

Oud-verpleegkundige Ester van de Wouw vindt dat de gemeente Sluis en ZorgSaam met hun nieuwbouwplannen in Oostburg en de gevolgen van deze nieuwbouw voor de langdurige zorg, de plank helemaal mis slaan. In een brandbrief aan de gemeenteraad en het college van Sluis roept ze hen op het besluit over verhuizing van de zorginstellingen en het gemeentehuis uit te stellen. “Laat alle partijen eerst hun huiswerk over doen.”

Kleurcode bepaalt of luier verschoond mag worden

In de toekomstvisie voor Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen verhuist het verpleeghuis naar de plek van het gemeentehuis. De nieuwbouw zou uitgevoerd worden met allerlei technologische snufjes, zoals sensoren voor de lift en het bed. Van de Wouw wijst erop dat technologie en hulpmiddelen nooit het intermenselijk contact kunnen vervangen. “Het komt voor dat bewoners met een verzadigde luier tot op de knieën over de gang lopen en dat die niet verwisseld wordt omdat de kleurcode in de luier bepaalt wanneer er verschoond mag worden.”

Stille uren bestaan niet

Het argument van ZorgSaam dat schrappen in de personeelsbezetting op gesloten afdelingen enkel in de ‘stille uren’ zal gebeuren, gaat volgens haar niet op. “Stille uren zijn er helemaal niet in de zorg rond mensen met dementie.”