Wordt Waterzande in Perkpolder het zoveelste vakantiedorp in Zeeland? Of wordt het echt iets unieks, iets dat een impuls geeft aan heel Oost-Zeeuws-Vlaanderen? De Pro Perkpoldergroep hoopt het laatste, maar vreest het eerste.

In een brandbrief aan de gemeenteraad van Hulst, het college van burgemeester en wethouders, de projectontwikkelaar en andere betrokkenen spreekt de groep van voorstanders zijn zorgen uit over de voortgang van Waterzande. Sinds de zomer is het in zijn beleving stil geworden rondom de ontwikkeling van het gebied rond de vroegere veerhaven van Perkpolder.Te stil, vindt Arjan van Eekelen van de Pro Perkpoldergroep, een tiental omwonenden die al sinds 2008 betrokken is bij de ontwikkeling van het plan Perkpolder en veel kansen ziet voor het gebied. De groep trekt dan ook aan de bel, omdat zij bang is dat de ontwikkelaar zich er ‘met Jantje van Leiden vanaf zal maken’ en enkel huizen gaat bouwen, zonder zich te bekommeren om de ‘vierde pijler’ die moet zorgen voor een economische impuls aan de regio.De gemeente Hulst en Perkpolder Beheer – de eigenaar van de grond met Hulst als enig aandeelhouder de gemeente – tekenden in oktober een overeenkomst met Waterzande voor de ontwikkeling van het gehele gebied, met 450 woningen, een jachthaven, beachbar, hotel, natuur en kleinschalige landbouw en andere activiteiten.

Golfbaan bleek te hoog gegrepen

Tot afgelopen zomer was Perkpolder steeds in beeld voor de bouw van een golfdorp: een dorp met exclusieve woningen, omringd door een achttien holes tellende golfbaan met internationale aantrekkingskracht. Het golfdorp zou een sociaaleconomische oppepper aan het gebied moeten geven, dat na het verdwijnen van de veerdienst tussen Perkpolder en Kruiningen een verlaten hoek van Zeeuws-Vlaanderen dreigde te worden. Voor deze golfbaan moest de complete polder opgehoogd worden met zeven miljoen kuub grond, zodat de golfers hun sport konden beoefenen, met uitzicht over de Westerschelde.Tegenstanders verzetten zich vanaf het begin fel tegen deze ingrijpende plannen en kort voor de zomer kwam de ontwikkelaar met een aangepast plan: de golfbaan werd geschrapt en alleen het dorp bleef over. Het lukte niet om voldoende, betaalbare en schone ophooggrond te vinden.

Woningbouw Veerplein Perkpolder
Een impressie van de toekomstige woningen op het voormalige veerplein van Perkpolder© Waterzande

Dit tot grote teleurstelling van de groep voorstanders. Arjan van Eekelen van de Pro Perkpoldergroep noemt het nieuwe plan ‘een zeer slap aftreksel van het oorspronkelijke ambitieuze integrale plan’. De meerderheid van de raad van Hulst was echter blij en wilde door met het plan. Dan maar zonder golfbaan.

‘Zorg voor een trekker van formaat’

Nu ruim een half jaar later, vindt de groep nog veel onduidelijk over Waterzande. De geplande kleinschalige landbouw- en natuurinitiatieven aan de rand van het gebied, zijn enkel nog schetsen, vindt Van Eekelen. De Pro Perkpoldergroep doet dan ook een dringend beroep op het college en de raad om hun besluit te heroverwegen en toch te zorgen voor ‘een trekker van formaat waar een bovenregionale functie vanuit gaat’.Wethouder René Ruissen van Hulst toont zich verbaasd over de brief, omdat hij niet het idee heeft dat het stil is geworden rond Waterzande. Ruissen ontkent dat de ontwikkelaar zich er met een Jantje van Leiden vanaf kan maken, omdat alle afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. “Dat betekent dat de ontwikkelaar de grond stukje bij stukje afneemt en niet mag stoppen als de laatste woning gebouwd is.”Het wordt overigens geen vakantiedorp, verzekert hij. “Waterzande is juist bedoeld voor permanente én tweede woningen.”

Economische impuls komt er

Ook Wim van den Abbeele van Waterzande is verbaasd. “Dat de golfbaan niet haalbaar bleek, betekent niet dat we niet zorgen voor een economische impuls voor het gebied. Samen met de Business Club Perkpolder zorgen we voor de invulling van een multifunctioneel gebouw met plaats voor lokale bedrijven.”

Streep door de rekening

De gemeente en ontwikkelaar zijn ondertussen nog altijd in afwachting van de uitspraak van de Raad van State in de zaak die de stichting Schone Polder had aangespannen tegen de vergunning voor de eerste 85 woningen op het vroegere veerplein. Ruissen heeft gehoord dat die uitspraak pas tegen de zomer komt en zo lang kan er – tot zijn grote spijt – niet gebouwd worden.Eind januari starten wel de baggerwerkzaamheden in de haven om daar een ponton te kunnen neerleggen voor de ophoging van een kleiner deel van het gebied. Vanaf maart moet de grond in het gebied worden gespoten.

Lees ook:

Provincie houdt zich van de domme bij Wob-verzoek over Plan Perkpolder Ophoging plan Perkpolder start in maart Hulst haalt opgelucht adem: eindelijk haalbaar plan voor Perkpolder ‘Schrappen golfbaan bij Perkpolder is een gemiste kans’