De gemeenteraad van Hulst wil unaniem dat de GGD Zeeland een grootschalig, vrijwillig bevolkingsonderzoek houdt bij de inwoners van de Westerschelde-gemeenten naar PFAS. De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om deze opdracht aan de GGD te verstrekken en er bij de andere gemeenten op aan te dringen hetzelfde te doen.

Volgens de politieke partijen in de Hulster raad zijn de PFAS-waarden in de Westerschelde hoger dan toegestaan en ook hoger dan in andere Nederlandse wateren. Onlangs bleek dat zeven jaar geleden al bekend was dat zeehonden PFAS in hun lijf hadden.Ook uit onderzoek van Omroep Zeeland werd duidelijk dat de onderzochte vis die was gevangen bij Paal, verhoogde waarden bevatte.

Verontrustende signalen

En zo zijn er meer verontrustende signalen die voor de raad aanleiding zijn om in actie te komen: een toxicoloog die waarschuwt geen vis uit de Westerschelde te eten en de GGD die een negatief advies afgeeft. Tel daarbij de zorgen die er bij de bevolking bestaan over de gezondheidseffecten op de lange termijn.De politiek wijst ook op het feit dat 70.000 inwoners in een straal van vijf kilometer rond de fabriek 3M in Antwerpen hun bloed nu al kunnen laten onderzoeken op PFAS.

Zorgen PFAS Westerschelde
Afbeelding ter illustratie© Omroep Zeeland

Een bevolkingsonderzoek is wat hen betreft dan ook bittere noodzaak. Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hulst: “Door bewoners van de Westerscheldegemeenten wordt er gerecreëerd in en rond de Westerschelde, ze nuttigen vis en groenten uit de Westerschelde en de omliggende schorren en er bestaat een wezenlijk risico voor de bewoners dat zij verhoogde concentraties PFAS in hun bloed hebben. Wat is er al bij hen binnengekomen?”

Verwarrende en tegenstrijdige berichten

De andere raadsleden sloten zich daarbij aan. “Ik ben ongelooflijk blij”, zei Jos van Eck van HulstPlus. Luc Mangnus van Groot Hontenisse – ook verheugd – gaf de burgemeester nog het dringende advies mee om samen met de overheden en alle instanties die bij de PFAS-onderzoeken betrokken zijn, met één mond te spreken. Volgens Mangnus zijn de berichten die verschijnen regelmatig tegenstrijdig – de één zegt dat je rustig kan zwemmen in de Westerschelde, de ander, zoals onlangs de GGD, waarschuwt geen vis en groenten te eten – en dat zorgt voor een hoop verwarring bij de mensen. “Voor de burgers is het niet meer te volgen!”Burgemeester Mulder merkte op dat hij zich wel moet baseren en vertrouwen op de onderzoeken die hem bekend zijn. “Wat we niet weten, daar kunnen we ook niet over communiceren. Van het rapport van de universiteit van Amsterdam hebben we via de krant kennis moeten nemen.”Karel Martinet (CDA) en Van Eck benadrukten nog eens dat de Westerscheldedijk die rond de Hedwigepolder ligt pas mag worden doorgestoken als elke twijfel over vervuild slibwater is weggenomen. Mulder gaf ze daarin gelijk, maar zei er ook bij: “We hebben nu geen aanwijzingen en geen onderbouwing om daar een stokje voor te steken.”

Lees ook:

GGD waarschuwt (sport)vissers: eet geen zelf gevangen vis uit de Westerschelde 

Nieuw onderzoek bevestigt: veel te veel PFAS in vis Westerschelde 

SP: groot PFAS-bevolkingsonderzoek noodzakelijk Provincie weet al tien jaar van hoge PFAS-waarden, maar alarmbellen gingen niet af