De aanleg van de landbouwweg die Vogelwaarde moet verlossen van het vele vracht- en landbouwverkeer, is op een haar na beklonken. De Raad van State heeft bijna alle bezwaren van omwonenden verworpen.Wel moet de gemeente Hulst binnen een half jaar nog wat bedrijfsgrond vinden die Hulst kan slopen en opdoeken om de uitbreiding van de hoefijzerfabriek in Vogelwaarde te compenseren. De Raad van State oordeelt dat de hoefijzerfabriek nét iets te groot wordt.

Vogelwaarde
Zware vrachtwagens verstoren de rust in Vogelwaarde© Omroep Zeeland

Omwonenden van de nieuwe landbouwweg om Vogelwaarde, waren begin oktober naar de Raad van State gestapt vanwege hun bezwaren tegen de weg. De bezwaarmakers, bewoners van Rapenburg en de Margaretsedijk, vrezen vooral voor geluidshinder van het vele verkeer dat in de toekomst achter hun huizen langs gaat. Ook zijn bewoners van de Margaretsedijk bang dat het veel te druk wordt.

De Raad van State schuift hun bezwaren grotendeels aan de kant. Volgens de staatsraad neemt de belasting door geluid op de woningen niet onaanvaardbaar toe. Ook wijzen tellingen uit dat de verwachte verkeersdrukte binnen de perken blijft. Verkeer van en naar de hoefijzerfabriek rijdt naar verwachting richting het zuiden en komt dus niet langs hun huizen. Ook voor plan Perkpolder hoeft niet gevreesd te worden. De toekomstige bewoners en bezoekers van Perkpolder hoeven volgens de Raad van State niet langs Vogelwaarde te rijden, zoals de bewoners aanvoerden, maar rijden straks via de route Terhole, Kuitaart en Kloosterzande.

Geluidswallen

De gemeente Hulst heeft beloofd twee aarden wallen tussen de huizen en de weg aan te leggen, terwijl dat strikt genomen niet hoeft. Daarvoor liggen de woningen te ver van de weg af. Maar de wallen hebben het voordeel – naast dat ze geluidshinder en licht van koplampen voorkomen – dat Hulst de vrijgekomen grond niet hoeft af te voeren.De gemeenteraad neemt donderdag een besluit over de grondaankoop die nodig is voor de grondwallen. De uitspraak van de Raad van State komt dus precies op het goede moment: Hulst kan daarna verder met de voorbereidingen.

Ruimtelijke kwaliteit

Wel heeft de gemeente ‘niet aannemelijk gemaakt’ dat de ruimtelijke kwaliteit tussen Vogelwaarde en Hengstdijk er in het nieuwe bestemmingsplan ‘aantoonbaar’ op vooruit gaat. In een tussenuitspraak bepaalt de Raad van State dat Hulst zich daarover nog eens moet buigen. Ook moet zij de komende weken nog op zoek naar een stuk bedrijfsgrond van 319 vierkante meter. In de huidige plannen wordt er namelijk net wat te weinig bedrijfsgrond ingebracht, om de uitbreiding van de hoefijzerfabriek te compenseren.Volgens de spelregels mag de fabriek met maximaal twintig procent uitbreiden op het huidige bedrijventerrein in Vogelwaarde. Extra ruimte kan alleen worden gecreëerd door een terrein aan de Magdalenastraat in Heikant te saneren. Deze grond kan dan toegevoegd worden in Vogelwaarde. Hoewel de provincie akkoord is, vindt de Raad van State dat Hulst moet laten zien waar zij die 319 vierkante meter nog vandaan haalt.