De gemeenten in Zeeland moeten zorgen voor genoeg nieuwe huizen voor jongeren in de dorpen. Woonruimte is essentieel om in de toekomst voldoende brandweervrijwilligers te vinden.

randweercommandant Edith van der Reijden zei dit maandagavond in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ) in de gemeente Hulst. Zij hield een presentatie over het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Zeeland.

De brandweer zit volgens Van der Reijden nu nog in een luxepositie, omdat Zeeland nog relatief veel brandweervrijwilligers telt, namelijk 1.200 op 380.000 inwoners. Maar de komende jaren wacht het brandweerkorps in Zeeland een flinke uitstroom van oudere brandweervrijwilligers en de jongere garde staat nog niet paraat.

Bakker en slager zitten niet meer in dorpen

Van der Reijden hield de commissieleden voor dat in de avonden, nachten en weekenden nog geen bezettingsproblemen zijn, maar overdag is dat een ander verhaal, vooral op de brandweerposten in de dorpen. “De bakker, de slager en de kleine ondernemer zitten er niet meer, dus overdag hebben wij een uitdaging om aan de paraatheid te voldoen.” Voordeel is wel dat vrijwilligers in Zeeland zowel in hun woonplaats als vanuit hun werkplek mogen uitrukken. “Honderd vrijwilligers hebben bij ons twee uitrukplaatsen.”

De beschikbaarheid van voldoende huizen in Zeeland kan volgens haar zeker helpen. “Hoe kunnen wij vrijwilligers hebben in dorpen en in gebieden als er weinig woonruimte is?” CDA-raadslid Wim Verdurmen zag hierin een goede reden om de provincie nog eens ’te pushen’ om meer huizen te mogen bouwen in Hulst. “Als er geen huizen zijn, komen er geen mensen. En als er geen mensen zijn, heb je ook geen vrijwilligers.”

Vrijwilligers houden dezelfde taken als beroepskrachten

De brandweercommandant stelde de Hulster commissieleden gerust dat het gevaar dat vrijwilligers niet meer dezelfde taken zouden mogen doen als beroepskrachten, is afgewend. Vooral voor dunbevolkte gebieden, zoals Hulst, kon dit weleens grote gevolgen hebben, omdat vrijwilligers mogelijk afhaken als zij minder taken zouden mogen doen.

Edith van der Reijden tijdens haar beëdiging in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Dat probleem is volgens Van der Reijden van tafel. Alleen piketdiensten zijn nog voorbehouden aan beroepskrachten. Hoewel dat goed nieuws is, ‘zijn we er nog niet’, benadrukte ze. “Omdat we echt nog een uitdaging hebben om op tijd ergens te zijn en om te zorgen dat we overdag voldoende vrijwilligers hebben.”

Blusmiddel met PFAS uitbannen

Raadslid Paul van Kerckhoven van Groot Hontenisse en CDA’er Verdurmen riepen de Veiligheidsregio op om per direct, of zo snel mogelijk, het blusschuim dat PFAS bevat, uit te bannen en te vervangen voor een milieuvriendelijker alternatief. Van Kerckhoven vindt dat overheidsinstanties, zoals de VRZ, een voorbeeldfunctie hebben, zeker gezien de grote onrust over de hoge concentraties PFAS in de Zeeuwse wateren en bodem.

Onder andere deze autobrand werd uiteindelijk met blusschuim geblust (archieffoto) (foto: ANP)

Daar wordt volgens de brandweercommandant landelijk volop aan gewerkt, maar is nog niet zo eenvoudig. “Het is een geweldig goed goedje, met name voor industriële branden. Het is een hele zoektocht naar iets gelijkwaardigs. Dat is ook een kosten-baten-verhaal, maar in het milieu brengen is ook niet wat wij willen.”