Het college van burgemeester en wethouders van Hulst mag dan weleens horendol worden van de vele, gedetailleerde en wellicht soms lastige vragen van raadslid Jos van Eck, de collegeleden behoren deze vragen gewoon te beantwoorden. Dat vindt commissaris van de Koning Han Polman. Hij zegt dat raadsleden recht hebben op alle gevraagde informatie, ook als het om uitvoeringstaken van het college gaat.

Jos van Eck van de oppositiepartij HulstPlus had de commissaris van de Koning gevraagd zijn licht te laten schijnen op de in de ogen van Van Eck, gebrekkige informatieverstrekking aan de raad door het college. “We lopen tegen een muur aan. Kunt u ons helpen”, vroeg hij haast wanhopig.

Aangifte doen

Van Eck had zich tot de commissaris gewend, nadat begin november een discussie hierover in de commissievergadering financiën hoog was opgelopen. Het kritische raadslid bleef aandringen op informatie over de coronasteun aan clubs en culturele verenigingen door Hulst, iets dat hij al vier keer eerder had gedaan.

Wethouder Adri Totté vond dat Van Eck -volgens het Handvest Informatieverstrekking dat de raad in 2019 mede op initiatief van HulstPlus zelf heeft vastgesteld- dan óók moet aangeven waarom hij die informatie nodig heeft. “U wilt informatie, informatie, informatie, maar wat doet u ermee?” Totté daagde het raadslid uit om aangifte te doen, als die meende dat Hulst de wet overtreedt.

In plaats van aangifte te doen, deed Van Eck zijn beklag bij de commissaris van de Koning. Volgens het raadslid is de vraag waarom hij de informatie wil hebben, helemaal niet relevant. “Ik heb deze nodig om mijn taak als raadslid goed uit te voeren.”

De commissaris geeft hem daarin gelijk. Het college moet ten allen tijde de gevraagde informatie geven, schrijft Polman, “tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang”. “Het argument ‘dat is uitvoering’ is geen geldige reden om gevraagde inlichtingen niet te verschaffen”, houdt de commissaris het raadslid voor.

Raadslid klaagt dat hij zijn werk niet goed kan doen

Van Eck vindt al lange tijd dat hij zijn werk als raadslid niet goed kan doen omdat hij geen of slecht antwoord krijgt op zijn vragen. Van Eck noemt als voorbeeld het gevraagde overzicht van de coronasteun aan verenigingen. Ook zijn verzoek om de stukken te mogen inzien waaruit blijkt wat gesubsidieerde organisaties, zoals Hulst voor Elkaar, met hun subsidiegeld doen, wordt volgens hem telkens afgewezen.

‘Van wie de vraag komt, moet niet uitmaken’

Ook de andere oppositiepartij Groot Hontenisse ervaart regelmatig tegenwerking van het college. Volgens raadslid Frank van Driessche mag het niet uitmaken van welke fractie een vraag komt en moet de informatie gegeven worden, ‘zo simpel is het”, ook al heeft een meerderheid in de gemeenteraad zelf geen behoefte aan die gegevens. “Doet men dat niet, dan lijkt het alsof er iets niet klopt. Dat moet je zeker als college voorkomen. Geef die info. Besluiten heb je toch weloverwogen en gefundeerd genomen?”

Foto: Omroep Zeeland

Polman raadt Van Eck aan om in overleg te treden. “Als u niettemin van mening bent dat het college niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht kunt u als raadslid gebruik maken van het wettelijke instrumentarium om het college daarover ter verantwoording te roepen door vragen te stellen, te interpelleren of moties in te dienen.”

In uiterste geval kan de fractie een besluit dat strijdig zou zijn met de gemeentewet, voordragen aan de Kroon voor schorsing of vernietiging. “Misschien moeten we dat dan maar doen”, verzucht Van Eck.

Burgemeester wil lucht klaren

Volgens burgemeester Jan-Frans Mulder is dat helemaal niet nodig, omdat Hulst zich aan de wet houdt en de raadsleden van alle informatie voorziet. Mulder beloofde voor de zomer al om met het raadslid van HulstPlus in gesprek te gaan om de lucht te klaren. Vanwege corona heeft dat overleg nog niet plaatsgevonden, erkent hij. “De commissaris raadt in de brief aan om constructief met elkaar in gesprek te gaan. Dat gaan we nu eerst doen.”

Lees ook: