De gemeente Hulst draagt Rijkswaterstaat op om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen om verspreiding van de giftige stoffen in de dijk bij Perkpolder te voorkomen. De dijk is aangelegd met honderdduizenden tonnen grond, waarin nog steeds verontreiniging zoals arseen, benzeen, chroom en vanadium zit. Wanneer er op 1 juli 2022 geen goedgekeurd plan is, dan moet Rijkswaterstaat een dwangsom van vijf miljoen euro betalen.

Landbouwers van wie de akkers aan de dijk grenzen hebben een zogenoemd handhavingsverzoek ingediend en worden vertegenwoordigd door advocaat Rogier Hörchner. Die stelt dat de aanwezigheid van verontreinigde grond in de dijk in strijd is met de bodemwet. Daarom moet Rijkswaterstaat als verantwoordelijke voor de dijk, direct maatregelen treffen, zoals het slaan van damwanden, om eventuele verspreiding tegen te houden. Vervolgens zou de bron van de verontreiniging, de thermisch gereinigde grond (TGG) moeten worden verwijderd.

Rijkswaterstaat ziet geen gevaar voor mens en dier

Rijkswaterstaat zegt dat er al maatregelen worden genomen, namelijk het monitoren van de dijk. Er zijn peilbuizen geplaatst waar regelmatig monsters van het grondwater worden genomen. In maart werd bekend dat er verhoogde waarden vervuiling werden gemeten ten opzichte van de jaren daarvoor. Er is volgens Rijkswaterstaat tot nu toe geen gevaar voor mens en dier.

Wat is er mis met de dijk bij Perkpolder?

Bij de aanleg van de dijk tussen Perkpolder en Walsoorden in 2014-2015 is thermisch gereinigde grond gebruikt. Die grond, een mix van teerhoudend asfalt en verontreinigde grond had schoon moeten zijn na verhitting. Maar in Perkpolder en op andere plekken in Nederland werden alsnog giftige stoffen aangetroffen, die weg kunnen sijpelen in het grondwater. Bij Bunschoten is daarom een complete dijk afgegraven. Een kostenpost van 34 miljoen euro.

Het afgraven van de dijk is volgens Hulst nu nog niet aan de orde. Voor de gemeente is het nu nog niet duidelijk dat het afgraven de enige maatregel is om het probleem weg te nemen. Daar is volgens Hulst eerst nog meer onderzoek voor nodig.

Dijk Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: