In Clinge zijn de bouwmogelijkheden beperkt. De vrije bouwkavels zijn op en er zijn nauwelijks recent gebouwde woningen te koop. De gemeente heeft aan de westkant van Clinge, in het verlengde van de Kerkstraat, agrarische grond in eigendom. Dit biedt kansen om een kleinschalig woonwijkje te ontwikkelen met tien huizen.


Het plan gaat uit van het ontwikkelen van een kleinschalig woonwijkje met maximaal tien woningen. In het ontwerp is ook een fietspad naar de Papaverweg opgenomen. De ontwikkeling van dit nieuwe wijkje gebeurt in samenwerking met een projectontwikkelaar. Die heeft ter plaatse ook grond in eigendom. In de wijk zullen zowel projectmatig gebouwde woningen als zelfbouwkavels komen.

Bestemmingsplan

Om het wijkje mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan wordt het plan juridisch vastgelegd en kan iedereen de plannen bekijken. De bestemmingsplanprocedure moet nog worden opgestart. Ook moeten nog gronden pachtvrij worden gemaakt.

Besluitvorming

Eerst dient de gemeenteraad in te stemmen met de voorbereidingen van dit plan. Dat wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 30 november.