Meer dan vierduizend voertuigen rijden er dagelijks door het dorp, waaronder veel zware vrachtwagens en trekkers. Daarmee is Rapenburg door Vogelwaarde de drukste landbouwroute van Zeeland. Vanaf komend voorjaar kunnen de bewoners wellicht wat beter slapen, in de wetenschap dat een randweg of landbouwweg om Vogelwaarde in zicht is.

Voor het zover is, heeft de gemeente Hulst nog wel wat hobbels te nemen. De Raad van State doet naar verwachting begin december uitspraak over de bezwaren die zijn ingediend tegen de landbouwweg. Want hoewel veel inwoners al jaren roepen om een rondweg, zit niet iedereen erop te wachten dat het doorgaande verkeer straks langs de achtertuinen van huizen aan Rapenburg en de Margaretsedijk gaat.

De gemeente Hulst heeft de bezwaarmakers al toegezegd een aarden wal tussen de percelen en de nieuwe weg aan te leggen. Niet omdat dat per se noodzakelijk is: het aantal decibels van de nieuwe weg blijft binnen de perken. Maar een geluidswal is voor Hulst ook handig en voordeliger. Zij hoeft de grond die vrijkomt bij de aanleg van de weg, dan niet af te voeren.

De randweg aan de oostzijde ontlast Vogelwaarde van veel landbouw- en vrachtverkeer (foto: Omroep Zeeland)

Een andere hobbel vormt de grondaankoop. Hulst heeft onlangs overeenstemming bereikt met twee boeren over de koop van ruim 26 hectare landbouwgrond die nodig is voor de weg en voor de geluidswal. Daar is 250.000 euro mee gemoeid. Pas als het bestemmingsplan echt definitief is, gaat Hulst tot aankoop over. Met de derde grondeigenaar, Staatsbosbeheer, is de gemeente nog in overleg.

Dwars door natuurgebied

De toekomstige randweg loopt namelijk ook dwars door natuurgebied Koegat dat behoort tot het Natuurnetwerk Zeeland. De provincie is het met Hulst eens dat een randweg voor de verkeersveiligheid en het woongenot van Vogelwaarde bittere noodzaak is en dat er dus een stukje natuur mag worden opgeofferd.

Het verlies van 2 hectare natuurgebied moet wel op een andere locatie gecompenseerd worden. Ook daarover moet nog een akkoord worden bereikt.

Aan de oostzijde van Vogelwaarde ligt natuurgebied Koegat (foto: Otto Vosveld)

Voor hoefijzerfabriek Kerckhaert is de aanleg van de randweg ook van groot belang. De fabriek heeft al jaren de wens om flink uit te breiden. Een verhuizing naar een industrieterrein elders zit er financieel niet in. Vanwege de band van oudsher met Vogelwaarde en het belang van de werkgelegenheid wil het bedrijf ook graag in Vogelwaarde blijven. Uitbreiden kan alleen maar in oostelijke richting waar geen bebouwing is.

Drie vliegen in één klap

Hulst slaat met de randweg drie vliegen in één klap. De hoefijzerfabriek krijgt een directe aansluiting op de randweg, Vogelwaarde wordt verlost van het vele vracht- en landbouwverkeer. En er verdwijnt overbodige bedrijfsgrond aan de Magdalenastraat in Heikant als compensatie voor de uitbreiding van de fabriek. Als alle hobbels zijn gladgestreken, start de aanleg van de weg na de zomer volgend jaar.

De commissie ruimte in Hulst bespreekt de grondaankopen voor de landbouwweg op dinsdag 30 november.

Lees ook: