In de toekomst zitten alle leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst samen in één gebouw. Het vmbo-onderwijs wordt momenteel gegeven aan de Gildenstraat, het vwo- en havo-onderwijs aan de Zoutestraat. Het is de bedoeling dat de locatie aan de Zoutestraat wordt ingericht om alle onderwijsniveaus te gaan huisvesten.

De gemeente Hulst en het bestuur van de school zijn het erover eens dat het behoud van een middelbare school belangrijk is voor de economie en de leefbaarheid van de gemeente. Maar het aantal leerlingen op het Reynaertcollege daalt en zal dat naar verwachting blijven doen. Daarom staat het Reynaertcollege momenteel voor ‘onderwijskundige en financiële uitdagingen’. Beide partijen zijn daarom tot de conclusie gekomen dat de twee locaties in de toekomst samen moeten gaan.

Verbouwing van 8,5 miljoen euro

Om onderdak te geven aan alle onderwijsniveaus is wel een verbouwing van de locatie aan de Zoutestraat nodig. De uitvoering daarvan zal zo’n 8,5 miljoen euro kosten. De gemeenteraad moet nog instemmen met het beschikbaar stellen van het geld. Half december zal de raad daar een besluit over nemen.

Reynaertcollege aan de Zoutestraat (foto: Jos Verschuren)

Naar verwachting zal de locatie aan de Zoutestraat in 2025 klaar zijn voor de verhuizing. De locatie aan de Gildenstraat komt dan leeg te staan. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor de locatie zijn, maar er wordt gedacht aan woningen.