Het aantal meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis Zeeland is de laatste jaren fors toegenomen. Een positief signaal, vindt het Zeeuwse advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, want daaruit blijkt dat er beter gesignaleerd wordt en dat de hulporganisatie meer betrokken wordt bij verdenkingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Read More

Door