De Cultuurbus, een project om meer scholieren op een cultuuruitje te sturen, is een groot succes. Zo groot zelfs dat er meer aanvragen zijn dan er met de subsidie betaald kunnen worden. Waar de PvdA in Provinciale Staten om meer geld vraagt, zet Forum voor Democratie een vraagteken bij de hoogte van de bemiddelingskosten.

Read More

Door