Zeeuwen gaan in 2022 gemiddeld 5,5% meer aan waterschapslasten betalen. Dat blijkt uit de cijfers die Waterschap Scheldestromen vandaag presenteert. Investeringen in waterveiligheid, stijgende grondstof- en personeelskosten en het wegvallen van precario-inkomsten zijn de belangrijkste redenen voor het stijgen van de belastingen.

Read More

Door