Het ophogen van de slikken in Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is te gevaarlijk en gaat niet door. Volgens Rijkswaterstaat is de ondergrond van de slikken zo onstabiel dat de zandbanken niet begaanbaar zijn voor zware machines die voor het karwei nodig zijn. Beheerder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat moesten het werk vanwege de veiligheid stilleggen.

Read More

Door