De Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijk een plan opgesteld om voor de komende jaren structurele opvang te creëren in Zeeland voor in totaal 780 asielzoekers. De opvanglocaties komen in de gemeenten Goes, Middelburg en Terneuzen. Voor wat betreft de tijdelijke noodopvang die nu nodig is zijn alle gemeenten nog aan het kijken naar de mogelijkheden.

Read More

Door