Hulst moet alle vergunningen intrekken voor de ontpoldering van de Hedwigepolder, vinden de fracties HulstPlus en Groot Hontenisse. Alles om te voorkomen dat vervuild Scheldewater en slib de Hedwige binnenstromen en ‘onze polder een puinzooi wordt’. Een motie met deze strekking haalde het donderdag echter niet, er ontstond zelfs geruzie over.

Read More

Door