Hulst moet alle vergunningen intrekken voor de ontpoldering van de Hedwigepolder, vinden de fracties HulstPlus en Groot Hontenisse. Alles om te voorkomen dat vervuild Scheldewater en slib de Hedwige binnenstromen en ‘onze polder een puinzooi wordt’. Een motie met deze strekking haalde het donderdag echter niet, er ontstond zelfs geruzie over.

Alle raadsleden waren het erover eens dat de vervuiling met PFAS onmiddellijk moet stoppen. Dat de zorgen over deze ‘milieuramp’ enorm groot zijn, mag ook best iedereen weten. Maar de manier waarop Hulst dat kenbaar moet maken aan de ministerraad, de Eerste en Tweede Kamer en alle andere overheden, leidde tot verdeeldheid en flink wat gebekvecht.

Volgens Jos van Eck van HulstPlus was het simpel: Hulst moet alles in het werk zetten tegen de vervuiling. “Nu heeft Hulst de unieke kans om de ontpoldering nog te stoppen.” Ook Luc Mangnus van Groot Hontenisse vond het belangrijk om op deze manier een signaal af te geven dat er ‘met Hulst niet valt te sollen’.

Tegen haren instrijken

Hulst is nooit voorstander geweest van ontpoldering, dat is geen geheim. Maar Ger van Unen van de SP was bang dat de motie contraproductief zou werken, juist nu er stevige stappen worden gezet om de lozingen door het bedrijf 3M aan banden te leggen. “Het is niet nodig om iedereen tegen de haren in te strijken.”

Clen de Kraker (VVD) vond dat de indieners van de motie er nu dingen bij haalden die niet kloppen. “Er gaat nog helemaal geen water de Hedwige in!” Dus van een milieudelict, wat Van Eck aanvoerde, is nog geen sprake, meende hij. “Ik vind het niet zo prettig om instanties met deze motie te belagen.”

Ook Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hulst voelde er niets voor. “Dit zou het proces weleens kunnen frustreren”, vreesde hij. Piet van Kerkhove (CDA) hekelde het ‘populisme’ van Groot Hontenisse-voorman Mangnus: “Die vervuiling wil geen enkele inwoner!”

Van de oppositie

Eugène Verstraeten (HulstPlus) merkte boos op dat de motie alleen maar werd afgeschoten ‘omdat deze van de oppositie komt’, iets wat hem nog steeds dwars zit vanwege een eerdere motie over de jeugdzorg. Maar dat had er volgens zijn tegenstanders niets mee te maken. Ze steunden de indieners dan ook niet.