Veel inwoners van Hulst snappen niet waarom er niet nu al maatregelen worden genomen tegen de vervuiling van de dijk bij Perkpolder. Gemeenteraadsleden krijgen steeds vaker de vraag vanuit de bevolking waarom het allemaal zo lang duurt. De mensen willen duidelijkheid en actie.

Ook de gemeenteraad zelf begint ongeduldig te worden, waarom er ‘niks’ gebeurt. “Het kan zo niet aan duren”, verwoordde raadslid Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hulst donderdag. “Iedere keer ontploft er in de pers een bom. Die moeten we ontmantelen.” Ook zijn collega André Fokker vond het moeilijk te verkopen aan de inwoners dat ze nóg langer moeten wachten op actie. Bennie Saman van de PvdA: “Stop met pappen en nathouden. De smet moet eraf!”

Rijkswaterstaat praatte de raad donderdag bij over de vervuiling van de zeedijk met thermisch gereinigde grond (TGG) en wat er komend half jaar gebeurt, tot moment waarop de knoop wordt doorgehakt over de beste oplossing. Wordt het een afsluiting van de kwelsloot die rond de dijk loopt? Wordt het een drainage onder de TGG-grond in de dijk, met een afvoerbuis naar de Westerschelde? Wordt het compleet afgraven? Of kiest men voor een ’trapsgewijze’ aanpak? Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat eerst de ene maatregel neemt en als die niet voldoende werkt, de volgende. Met als laatste redmiddel de stap naar het afgraven van de volledige dijk.

Projectleider Eric Mostert van Rijkswaterstaat verzekerde de raad dat er geen reden is om nu al in te grijpen, ondanks alle emoties in de samenleving. Er dreigt volgens hem geen acuut gevaar; niet voor de sloot, niet voor het grondwater, niet voor de zoetwaterbel en ook niet voor de volksgezondheid. Daarvoor is de verontreiniging te gering. Dat vond ABGH-raadslid Fokker te kort door de bocht: “Tegen een patiënt die met een vlekje bij de dokter komt, zeg je toch ook niet: laten we het nog even afwachten.”

Stel dat de sloot paars kleurt

Mostert benadrukte dat Rijkswaterstaat bij een eventuele calamiteit vliegensvlug in actie komt, samen met het waterschap. “Stel dat de sloot paars kleurt, dan pompen we in de duiker meteen een soort skippybal op en leggen we een buisleiding in de sloot om het water af te voeren.”

Geen belemmering voor Waterzande

De raadsleden bestookten de projectleider met kritische vragen. Zij toonden zich onder andere bezorgd welke gevolgen de onzekerheid over de uitkomst van alle onderzoeken hebben voor de voortgang van woningbouwplan Waterzande en wie daar verantwoordelijk voor is. “Er is geen belemmering om te bouwen op het Veerplein”, betoogde wethouder René Ruissen.De dijk bij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat beloofde in elk geval beterschap in de communicatie naar de Hulster politiek, die zich nogal overvallen voelde door de presentatie van een rapport van Royal Haskoning, waar zij nog geen weet van had. Ook voor verontruste inwoners komt er binnenkort een informatieavond.

De Hofbar

Wethouder Gino Depauw trok in de raadsvergadering die op de bijeenkomst met Rijkswaterstaat volgde, het boetekleed aan over zijn optreden in het televisieprogramma De Hofbar van Rutger Castricum over de beruchte dijk. Hierin weigerde Depauw commentaar te geven op vragen van de journalist en bleef hij verwijzen naar de afdeling communicatie, waarmee kijkers de indruk zouden kunnen krijgen dat Hulst iets te verbergen had.

“Terugkijkend, niet handig.” Een wijze les voor hem, die hem niet in de koude schoenen is gaan zitten. “Tegen emoties kun je niet strijden met feiten. Dit prachtige gebied verdient een afgewogen besluitvorming op basis van feiten, objectieve afwegingen, en een gezamenlijke aanpak.”