Welke zorgen, vragen en behoeften bestaan er nog bij omwonenden van Perkpolder? En wat vinden zij dat er moet gebeuren met de vervuiling van de zeedijk in Perkpolder? Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) polst in een vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten ook de mening van omwonenden over de voorgestelde opties voor de dijk.

Read More

Door

Generated by Feedzy