Is het nog veilig om te zwemmen in de Westerschelde? Kun je nog wel lamsoor eten? Of een visje vangen en consumeren? En stroomt de Hedwigepolder straks niet vol vervuild water? Hulst eist duidelijkheid over de PFAS in het water.

Heldere antwoorden ontbreken voor de gemeente Hulst en daarom zetten Hulst en de andere overheden zich volgens burgemeester Jan-Frans Mulder ‘met man en macht’ in om de waarheid over de gevaren voor de volksgezondheid boven water te krijgen. “We zitten in een vacuĆ¼m van kennis.”

Mulder zegt dat de gemeenten langs de Westerschelde, de provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap daarin samen optrekken met de rijksdienst RIVM. Hij wil, net als hen, weten: “Wat is er nu aan de hand? Wat is de realiteit? Waar gaat het om? We worden nu neergezet als de chemische afvalbak. Als dat niet zo is, moeten we dit ook uitleggen aan de inwoners.”

Vlaanderen verantwoordelijk

Voor Hulst speelt behalve de volksgezondheid, ook de ontpoldering van de Hedwigepolder mee. In de commissievergadering van Algemene en Bestuurlijke Zaken speelden maandagavond oude sentimenten tegen ontpoldering weer op. Jos van Eck van HulstPlus vond dat de ontpoldering direct moest stoppen. CDA’er Wim Verdurmen zou het ‘wel heel ironisch vinden’ als de Vlamingen er uiteindelijk zelf voor verantwoordelijk zijn dat de ontpoldering niet zou doorgaan.

Voorzichtig zijn met te voorbarige conclusies

Mulder verwacht niet dat het zover gaat komen. Hij vindt het nog wat te voorbarig om al te spreken over ‘vervuild water’, zoals Van Eck deed. “Het gaat om hogere gehaltes PFAS. Laten we voorzichtig zijn met dat beeld. Laat die conclusie afhangen van de onderzoeken.”

HulstPlus kondigde aan om, net als Reimerswaal, een motie in te dienen om de ontpoldering stop te zetten.