De fractie Algemeen Belang Groot Hulst hangt de vlag al uit. Eindelijk is er zicht op een oplossing voor de huisvestingsproblemen van de bouwers van carnavalswagens in Kloosterzande en omgeving. Maar in de Hulster politiek klinkt ook gemor: bijna acht ton is wel erg veel geld voor zes bouwclubs.

Alle partijen in Hulst dragen de carnaval en de dakloze bouwclubs een warm hart toe, haastten ze zich te zeggen in de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken. Maar CDA, PvdA, SP en Groot Hontenisse wilden niet zonder slag of stoot akkoord gaan met het voorstel voor de bouw van een nieuwe loods. Waarom is de beoogde locatie op het haventerrein van Walsoorden zo duur, vroegen ze zich af. Gaat dat bedrag niet ten koste van het sociaal domein, vreesde de SP.

De bouwclubs uit de omgeving van Kloosterzande zitten te springen om deugdelijke huisvesting. Een aantal is of dreigt dakloos te worden omdat boeren hun schuren niet meer willen verhuren aan de clubs, vanwege het gevaar voor de brandveiligheid. De Hulster politiek dringt al langer aan op een oplossing.

Werk met werk maken

Die is na een lange zoektocht nu gevonden naast de silo’s in Walsoorden. Daar kunnen zes bouwclubs terecht in een nieuw te bouwen accommodatie. Ook burgemeester Jan-Frans Mulder vindt het bedrag van 762.000 euro ‘veel geld’. Dat het zo duur zou worden, had volgens hem niemand ingeschat. Eigenlijk was het de bedoeling dat de carnavalsloods gecombineerd zou worden met de nieuwe brandweerkazerne en de gemeentewerkplaats in Kloosterzande. “We wilden werk met werk maken, maar dat is niet gelukt. We hebben ook nog gekeken naar de leegstaande panden van de Pabo. We hebben zeker naar alternatieven gezocht”, zegt hij.

Zelf meewerken

De prijs viel zo duur uit, omdat de nokhoogte in eerste instantie onvoldoende was voor de grote carnavalswagens. In de prijs is al rekening gehouden met gestegen bouwprijzen. Ook helpen de bouwers zelf – verenigd in de Stichting Bouwloods Carnavalscultuur Hontenisse (SBCH) – een handje mee bij de inrichting.

HulstPlus vroeg zich af of de loods geen plek kan bieden aan andere verenigingen uit Hulst, maar volgens Mulder zijn alle bouwplekken al ingevuld. Groot Hontenisse hoopt dat de gemeente snel in overleg treedt met ‘de omgeving’ om te voorkomen dat de vergunningprocedure te lang gaat duren. De raad neemt 7 oktober een besluit.

Lees ook: