Voor omwonenden van de vervuilde dijk bij Perkpolder staat vast: die dijk moet weg. Elk ander scenario heeft als nadeel dat je de verontreiniging jaar in, jaar uit moet blijven monitoren. “Dan zadel je de generatie na ons op met een gifdijk”, vindt Stichting Schone Polder.

Deze week presenteerde Rijkswaterstaat het nieuwste rapport van Royal Haskoning waarin onderzoekers bekeken welke oplossingen er zijn om de verontreiniging met Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in de dijk aan te pakken. Hierin streept Royal Haskoning de optie om de dijk af te graven, zoals ook in Bunschoten met de gebruikte TGG gebeurt, weg als ‘niet kansrijk’. Afgraven is gigantisch duur, levert jaren werk op, duizenden ritten met volle vrachtwagens en opnieuw veel stofoverlast, in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied. Bovendien: waar moet de vervuilde grond naar toe? Niemand wil die hebben.

Recht doen aan de vele mensen die ongerust zijn

Ondanks deze conclusie kiest Rijkswaterstaat ervoor om deze meest rigoureuze oplossing toch uit te werken en mee te nemen in de eindrapportage, die in het eerste kwartaal van 2022 klaar moet zijn. Dit ‘om recht te doen aan de vele mensen die ongerust zijn’.

Naast de optie ‘afgraven’ werkt Rijkswaterstaat twee andere opties uit. In het ene scenario wordt de kwelsloot die om het gebied heen ligt, geïsoleerd, waarna de vervuiling in de Westerschelde wordt geloosd. De andere optie gaat uit van een drainage onder de TGG die moet voorkomen dat de vervuiling in het grondwater terecht komt.

Een wrange smaak

Dat afgraven nog steeds in beeld is, stemt de omwonenden absoluut niet gerust. Charles Heiszler van Stichting Schone Polder houdt na lezing van het rapport een wrange smaak over. “De conclusie ligt bij voorbaat al vast. Want de meest voor de hand liggende oplossing schiet men van tevoren al af.”

Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Heiszler vindt het rapport van Royal Haskoning ‘nietszeggend’ en advocaat Rogier Hörchner, die de omwonenden bijstaat, spreekt zelfs van ’tamelijk schandalig’. Zij verbazen zich erover dat eerdere rapporten van Tauw en de onafhankelijke deskundige Edelman helemaal niet zijn meegenomen en dat de onderzoekers van Royal Haskoning zelf al vaststellen dat er te weinig meetpunten zijn genomen. “Na vijf jaar stoort het zeer dat men nog steeds werkt met aannames”, reageert Hörchner.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er in juni nog eens veertig meetpunten bijgeplaatst, waarmee uiteindelijk een beter beeld ontstaat van de verspreiding van de verontreiniging.

‘Dan lopen wij niet meer rond op deze aardbol’

Schone Polder vindt het allemaal veel te lang duren. “Iedere maand waarin je blijft meten en dus nog niet saneert, duurt te lang. Afgraven zou te duur zijn. Maar bedenk je eens wat het gaat kosten als je de vervuiling laat zitten en de komende vijftig, zeventig jaar lang moet blijven monitoren? Dan ben je nog veel duurder uit. Maar ja, dan lopen wij niet meer rond op deze aardbol.”

Hörchner: “Wil men nu werkelijk zeggen dat deze dijk nog 100, 200 jaar het gebied mag verontreinigen en dat de bron van alle kwaad dus niet hoeft te worden aangepakt?”

De fractie HulstPlus kondigt aan vragen te willen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders in Hulst.

De provincie wilde nog niet reageren, omdat ze het rapport nog niet heeft kunnen bestuderen. Ook de gemeente Hulst kon nog niet ingaan op het rapport en de scenario’s die Rijkswaterstaat nu uitwerkt.

Foto: Omroep Zeeland