Het afgraven van de verontreinigde dijk bij Perkpolder is niet de oplossing van het probleem. Dat is de conclusie van een rapport dat Rijkswaterstaat (RWS) heeft laten opmaken. In de dijk zit vervuilde thermisch gereinigde grond (TGG).

Ingenieursbureau Royal Haskoning kreeg van Rijkswaterstaat de opdracht om scenario’s te schrijven die de verontreiniging aan moeten pakken. In samenspraak met omwonenden en overheden moet uit de zes ‘kansrijke opties’ een keuze worden gemaakt. Die optie moet dan uitgevoerd worden.

Gezondheid

Sinds in 2015 min of meer per ongeluk de verontreiniging in de dijk werd ontdekt, worstelt Rijkswaterstaat met een oplossing voor het probleem. Omwonenden en landbouwers vrezen voor hun gezondheid en voor de zoetwaterbel waar de akkers mee worden besproeid. Zij dringen er juist op aan dat de dijk wordt afgegraven . Maar RWS houdt vast dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat er geen gevaar is voor mens en dier, en zoekt naar minder rigoureuze oplossingen. Daarom heeft Royal Haskoning nu zeven varianten van oplossingen gepresenteerd. Zes daarvan achten ze kansrijk. Afgraven is dat niet, vindt het bureau.

Afgraven heeft te veel nadelen

Het ingenieursbureau concludeert dat afgraven meer nadelen oplevert dan voordelen. Het werk zou drie jaar duren en dat levert extra stikstofuitstoot en overlast op. De werkzaamheden hebben een negatief effect op het Natura2000 gebied rond de dijk. Bovendien wordt het lastig om een nieuwe bestemming te vinden voor de afgegraven grond, aangezien niemand die wil hebben.

Eén van de kansrijkere varianten is de huidige situatie laten zoals die is en de verspreiding van de verontreiniging in de gaten te houden. Wanneer dat nodig is, kan worden ingegrepen. Verder wordt gekeken naar scenario’s waarbij maatregelen worden genomen voor het oppervlaktewater: afvoeren naar de Westerschelde, of het inpakken van stukken dijk, damwanden slaan of het verlagen van het grondwaterpeil.

De dijk bij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Een bijzondere vaststelling in het rapport is dat het grondwater onder het voormalige Veerplein van Perkpolder ernstig is vervuild met arseen en chroom, maar dat deze stoffen niet uit de dijk daar komen.

Te weinig meetpunten

Ook valt op dat Royal Haskoning aangeeft dat er te weinig meetpunten zijn om een compleet beeld van de grondwaterverontreiniging weer te geven. En ook het inzicht in de verspreidingsroutes van de vervuiling is op een aantal plekken in de dijk onvoldoende.

Wat is het probleem?

In de in 2014-2015 aangelegde dijk tussen Perkpolder en Walsoorden zijn honderdduizenden tonnen thermisch gereinigde grond gebruikt. Die grond, een mix van teerhoudend asfalt en verontreinigde grond had schoon moeten zijn na verhitting. Maar in Perkpolder en op andere plekken in Nederland werd alsnog vervuiling aangetroffen, die uitsijpelt naar het grondwater. Bij Bunschoten is daarom een complete dijk afgegraven, met een kostenpost van ruim 30 miljoen euro

Lees ook: