De woonwijk Witte Brug in Hulst is bijna klaar. Maandag 20 september start de laatste klus: het in orde maken van de openbare ruimte. Alle straten, trottoirs en plantsoenen krijgen hun definitieve inrichting. Ook de aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg komt aan de beurt. Het werk duurt tot eind november 2021.

Om overlast te beperken vinden de werkzaamheden in fasen plaats. De eerste fase van de werkzaamheden start in de Sluys Kreek. Het werk verschuift daarna op van noord naar zuid. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken. De straat is tijdens het werk afgesloten voor verkeer.
Als de Sluys Kreek klaar is, is het de beurt aan de Splinter Kreek. De aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg is de laatste fase. Die wordt aangepast en verkeersveiliger gemaakt. Er komt een plateau in de Grote Kreekweg. Het fietspad krijgt een uitbuiging. Ook komt er extra verlichting op de kruising.
In de winter van 2021-2022 plant de gemeente nieuwe bomen en hagen. De bermen worden
dan (opnieuw) ingezaaid.

Eigenlijk hadden de straten, trottoirs en plantsoenen al lang klaar moeten zijn. Maar door het faillissement van aannemersbedrijf Sprangers, was een deel van de huizen nog niet afgebouwd en kwam het werk aan de openbare ruimte weer op het bordje van de gemeente Hulst te liggen. Dit voorjaar moest Hulst ruim zes ton extra vrij maken om de wijk te kunnen voltooien.

Foto: Omroep Hulst, voorjaar 2021