Uit onderzoek blijkt dat de routes van en naar het Reynaertcollege, locatie Zoutestraat, de meest onveilige van Zeeland zijn. Dertigkilometerwegen en vrijliggende fietspaden zouden een beter alternatief kunnen zijn voor de wegen die er nu liggen.

Veel schoolroutes in Nederland zijn onveilig, concludeert RTL Nieuws na onderzoek. Maar in Zeeland kleurt alleen het Reynaertcollege, locatie Zoutestraat in Hulst rood. De kans op een ongeval is hier 45 procent hoger dan op scholen waar fietsende middelbare scholieren over vrijliggende fietspaden van en naar toe gaan.

In Hulst zijn behalve de Zoutestraat, ook de Zandstraat, Truffinoweg en Stationsweg volgens RTL en de onderzoekers van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco onveilig. Fietsers en automobilisten delen op deze routes samen een vijftigkilometerweg. De kans op een ongeval is op dergelijke wegen twee tot drie keer hoger dan op een fietspad dat apart van de rijbaan ligt.

Reynaertcollege vindt uitkomst onderzoek opvallend

Directeur Lies Deburchgraeve van het Reynaertcollege kijkt op van de slechte uitkomst voor haar school. Ze noemt de resultaten ‘opvallend’. Volgens haar is er afgelopen jaren, samen met de verkeerscoördinatoren van school en de gemeente Hulst, juist al veel gedaan aan de verkeersveiligheid rond de twee locaties van het Reynaertcollege.

Tot twee jaar geleden baarde vooral de situatie aan de Poorterslaan (locatie Gildenstraat) nog veel zorgen. Daarop is de uitgang voor fietsers verlegd en het fietspad tot de weg verlengd. “De uitgang lag eerst heel kort op de weg. Die maatregelen hebben goed uitgepakt.”

Ook aan de in- en uitgang aan de Zoutestraat is het nodige veranderd. Een drempel, rood-zwarte strepen in de bestrating, een zebrapad, middengeleider én waarschuwingsborden voor gemotoriseerd verkeer hebben volgens haar zeker tot een verbetering van de verkeersveiligheid geleid.

‘Alles wat kan helpen, moeten we aangrijpen’

Deburchgraeve ziet in het onderzoek wel aanleiding om nog eens het gesprek aan te gaan met de gemeente Hulst. Vooral ook omdat uit het onderzoek naar voren komt dat dertigkilometerwegen en vrijliggende fietspaden veel veiliger zijn voor fietsers. “In België zie je heel uitdrukkelijk rondom de scholen een dertigkilometerzone. Alles wat kan helpen, moeten we aangrijpen.”

Toch blijft het oppassen en ook zeker een verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf, vindt de directeur. “Alle nieuwe leerlingen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd en we attenderen ze op de meest veilige fietsroutes. De kinderen van groep 8 oefenen ook altijd een keer, waarbij ze op de gevaren onderweg worden gewezen. Ook onze conciërges waarschuwen de leerlingen. Want de route mag nog zo veilig zijn, en je kan nog zoveel waarschuwingsborden plaatsen voor automobilisten, kijk ook zelf uit. Stop je telefoon weg, kijk niet op de telefoon als je fietst.”

Geen plek voor vrijliggende fietspaden

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de wegen rond het Reynaertcollege niet per se onveiliger zijn dan in andere gemeenten; ook daar zie je volgens haar rood gemarkeerde wegen. De gemeente is voortdurend bezig om de verkeersveiligheid te vergroten, ‘binnen de mogelijkheden’ die er zijn. De aanleg van veiligere, vrijliggende fietspaden – een van de aanbevelingen in het onderzoek – stuit vooral op praktische bezwaren. “Langs de meeste doorgaande wegen is lintbebouwing aanwezig. Deze wegen zijn vaak de kortste route voor de weggebruiker en worden daardoor het vaakst gebruikt door zowel gemotoriseerd verkeer als door fietsers.” Door de bebouwing is er geen plaats voor een los fietspad. Op deze wegen kiest Hulst voor fiets(suggestie)stroken en op een sommige locaties voor snelheidsremmers.

Vrees voor sluipverkeer

Ook het terugschroeven van de snelheid naar 30 kilometer per uur is niet zonder meer een goed plan, vindt Hulst. “Als we doorgaande wegen allemaal naar 30 km per uur terug zouden brengen, heeft dit weer het nadeel dat het verkeer veel meer door de echte 30 zones, namelijk de woonwijken, gaat rijden.”

De woordvoerder merkt nog op dat leerlingen ook niet altijd kiezen voor de meest veilige route. “Uiteindelijk kiezen de leerlingen zelf hun route. Vaak wijkt de voor hen meest interessante route af van de route die hen wordt aangegeven als meest veilig.”

Ook knelpunten andere Zeeuwse scholen

Ook rond andere scholen in Zeeland zijn rode routes, ofwel knelpunten, te zien. Zo kleuren in Terneuzen de Sloelaan en de Zeldenrustlaan rood, en zijn een aantal wegen vanuit de omliggende dorpen van en naar Goes aangeduid als onveilig. RTL heeft in de beoordeling van de risicoanalyses meegenomen hoeveel leerlingen er dagelijks over de wegen fietsen en hoeveel ongevallen er afgelopen schooljaren onder schooltijd zijn gebeurd.

Van de totale fietsafstand die de Hulster leerlingen dagelijks moeten afleggen van en naar hun school gaat 26 procent over 50- of 60-kilometerwegen. Ter vergelijking, bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg is dat slechts 4 procent.