Als al het ijs op de wereld smelt, zal de hele graansilo in Zierikzee onder water komen te staan. Dat is (vooralsnog) een onrealistisch scenario, maar het moet mensen wel aan het denken zetten. Daarom komt er een veertig meter hoge peilschaal op de silo te staan. “Om mensen bij de klimaat-les te houden”, vertelt kunstenaar Dieuwke Parlevliet. Vandaag beginnen de voorbereidingen.
Read More

Door