“De veiligheid en de bereikbaarheid is in het geding.” Harde woorden van de gedeputeerde Harry van der Maas richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De provincie is bang voor stremmingen op Zeeuwse (vaar)wegen, omdat Rijkswaterstaat groot onderhoud aan bruggen en sluizen uitstelt. Daardoor is wel klein onderhoud nodig, waardoor wegen en vaarwegen vaker gestremd zijn.
Read More

Door