De omstreden radartoren die sinds drie jaar bij het buurtschap Kreverhille aan de Westerschelde staat, hoeft niet weg. De gemeente Hulst geeft een gewijzigde omgevingsvergunning af. De vergunning voor de bouw van de radarpost en het openbare trappenhuis was dit voorjaar vernietigd door de rechtbank. De gemeente had de vergunning ruimtelijk niet goed onderbouwd en onvoldoende gemotiveerd waarom zij was afgeweken van het negatieve advies van de welstandscommissie, vond de rechter.
Read More

Door