Een meerderheid van de gemeenteraad van Goes is donderdagavond akkoord gegaan met bezuinigingen op voorzieningen die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen. Zo wordt de korte huishoudelijke hulp (tot zes maanden) binnen de gemeente geschrapt. En wie een aangepaste woning nodig heeft, loopt het risico tot tien kilometer buiten de Bevelanden te moeten verhuizen. Er moet fors bezuinigd worden op de voorzieningen.
Read More

Door