Al meer dan tien jaar wordt in Koewacht gepraat over wat er met het nu veertig jaar oude zorgcentrum moet gebeuren. Vijf jaar geleden leek een verbouwing van het huidige verzorgingstehuis in combinatie met de bouw van zorgappartementen, nog haalbaar. In de nieuwste plannen gaat zorgcentrum De Lange Akkers in Koewacht over enkele jaren helemaal tegen de vlakte.

Koewacht krijgt de eerste zorgwijk van Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor hebben zorginstelling ZorgSaam en woningbouwvereniging Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maandag een intentieverklaring ondertekende. In een zorgwijk draait het om zelfstandig wonen, mét zorgaanbod én welzijnsvoorzieningen. De eerste fase start begin 2023 met de bouw van 25 zorgappartementen in de sociale huursector ‘in de tuin’ achter het zorgcentrum aan de Wouterij.

Het huidige zorgcentrum De Lange Akkers in Koewacht gaat op termijn tegen de vlakte (foto: Omroep Zeeland)

De tweede fase – in de jaren daarna – omvat de bouw van nog eens veertig appartementen op de plek van het huidige zorgcentrum. Hiervan zijn er vijftien bedoeld voor mensen die wat meer te besteden hebben of een appartement willen kopen. Groepswoning De Korenbloem verdwijnt op termijn uit Koewacht. Mochten inwoners gaan dementeren, dan is voor hen geen plaats meer in het dorp. ZorgSaam concentreert in de toekomst de verpleeghuiszorg in Oostburg, Breskens, Terneuzen, Hulst en Kloosterzande.

Krappe arbeidsmarkt

Al in 2012 kocht de toenmalige zorgorganisatie Curamus (nu samengegaan met ZorgSaam) een stuk grond met bungalow aan de Wouterij met het doel er zorgappartementen te bouwen. Die strategische aankoop was nodig voor de verdere ontwikkeling van het terrein tussen de Beukenlaan en de Wouterij.

De zorgappartementen moeten op een bosperceel in de tuin van De Lange Akkers komen. (foto: Omroep Zeeland)

Dat het allemaal zo lang heeft geduurd, heeft volgens bestuursvoorzitter René Smit van ZorgSaam te maken met de veranderde omstandigheden. Niet alleen stellen ouderen andere eisen aan hun toekomstige woning, ZorgSaam kampt – net als veel andere bedrijven en organisaties – met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, en ziet zich tegelijkertijd geconfronteerd met een enorme krapte op de woningmarkt.

Zeker op locaties aan de randen van Zeeuws-Vlaanderen, met langere reisafstanden en onvoldoende woningen voor de zorgmedewerkers zelf, worden vacatures steeds lastiger in te vullen, verwacht hij. “Dat is een nieuw element in de discussie”, verklaart Smit. “We waren altijd gefixeerd op de cliënt. maar we draaien het nu noodgedwongen om: hoe maken we de zorg houdbaarder voor de toekomst? Dat doen we door de zorg anders te gaan organiseren en te combineren, ook door meer hulp op afstand te bieden.”

Alle zorg rond Lange Akkers

Voor de 25 appartementen in de eerste fase is een nieuw bestemmingsplan al voorbereid. Die ruimte om te bouwen is er, omdat Woongoed de afgelopen jaren al veel huizen heeft gesloopt in Koewacht. Volgens directeur Ralph van Dijk van Woongoed is het de bedoeling dat de bestaande seniorenwoningen in Koewacht uiteindelijk allemaal worden geconcentreerd op het terrein van de Lange Akkers. “Dat biedt weer mogelijkheden om deze woningen voor andere doelgroepen beschikbaar te stellen.”

Dorpsraadbestuurders Jo Smet en Guust de Waele zijn blij dat er nu eindelijk schot komt in de zorgplannen voor Koewacht. Nu ook de bouw van nieuwbouwwijk Vageland met 68 huizen is gestart, hopen ze dat er een doorstroom op de woningmarkt op gang komt.

(vlnr) Guust de Waele (dorpsraad Koewacht), René Smit (ZorgSaam), Ralph van Dijk (Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) en Jo Smet (dorpsraad). (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: