De gemeenteraad van Hulst wil dat Rijkswaterstaat en andere instanties zo snel mogelijk maatregelen nemen om te voorkomen dat nog langer vervuild water uit de Westerschelde het nieuwe buitendijkse natuurgebied bij Perkpolder instroomt. Het gat in de dijk in Perkpolder moet dicht, vindt de Hulster politiek. (foto: Omroep Zeeland)

De raad, onder aanvoering van HulstPlus, maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor het natuurgebied van de dagelijkse aanvoer van met PFAS-vervuild Westerscheldewater. Zeker gelet op de zoetwaterbel die vlakbij ligt en door boeren gebruikt wordt om hun land te beregenen.

Het Gat van Frank (naar wethouder Van Driessche) zoals het in de volksmond ook wordt genoemd, is het natte natuurgebied dat vlakbij het veerplein ontstond, na het weghalen van een deel van de oorspronkelijke zeedijk bij Perkpolder. Tussen het veerplein en het natuurgebied, dat twee keer per dag bij hoog water volloopt, is in 2015 een nieuwe dijk aangelegd met vervuilde thermisch gereinigde grond (TGG).De plek waar de eerste huizen bij het Veerplein in Perkpolder moeten komen. (foto: Omroep Zeeland)

Fractievoorzitter Jos van Eck van HulstPlus wijst op de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat die 25 keer hoger zijn dan in de rest van Nederland. Voor Van Eck reden om bij Rijkswaterstaat aan te dringen op snel ingrijpen.

Het ging de raad te ver om ook te eisen dat de ontpoldering van de Hedwigepolder stopt, in elk geval totdat de resultaten van onderzoeken naar de PFAS-vervuiling bekend zijn. Toen dat punt uit een motie van HulstPlus werd gehaald, stemde de raad er unaniem mee in.

Volgens Van Eck heeft afsluiting van het natuurgebied ook grote financiële voordelen voor de verdere ontwikkeling van Plan Perkpolder. Hulst kan dan direct verder met de bouw van woningen op het Veerplein. Bovendien blijft dan de zoetwaterbel gespaard.

‘Sjoemel-TGG’

Wanneer het natuurgebied wordt afgedamd en in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, zou dat volgens Van Eck óók betekenen dat de zeedijk met de volgens hem “sjoemel TGG” niet compleet vervangen hoeft te worden. Dat kost niet alleen miljoenen; dan kun je op het veerplein voorlopig ook niet bouwen, schetste hij eerder.

Dwangsom van tien miljoen

Ook de advocaat van vijf boeren in de omgeving van Perkpolder opperde vorige week de mogelijkheid om het ontpolderde gebied weer af te sluiten van de Westerschelde. Hij denkt dat dit zes keer goedkoper is dan de huidige dijk vervangen, zoals nu in Bunschoten gebeurt, waar ook TGG is gebruikt voor een dijk. De advocaat diende vorige week een handhavingsverzoek in bij de gemeente Hulst. Hij eist tien miljoen voor elke maand dat Hulst geen actie onderneemt richting Rijkswaterstaat.