De maat is vol voor de fractie HulstPlus in de gemeenteraad van Hulst. De fractie voelt zich telkens buiten spel gezet door het college van burgemeester en wethouders. Collegeleden vinden de partij maar lastig, ervaart fractievoorzitter Jos van Eck.

Al tijden ergert de fractie zich groen en geel aan de gebrekkige informatievoorziening van de raad. De druppel was voor Jos van Eck de aanvankelijke weigering om de partij inzage te geven in de jaarstukken van zwembad Reynaertland in Hulst. Het college wil het zwembad, zo is het voorstel in de raadsvergadering van donderdag, bijna 117.000 euro coronasteun geven om de exploitatietekorten over 2020 op te vangen. HulstPlus wilde die bedrijfsresultaten waaruit dat tekort zouden blijken, wel eens inzien. Ook bij het verzoek om de coronasteun aan andere instellingen in te zien, kreeg de partij nul op het rekest. “Vertrouwelijke informatie”, was het argument. “Maar hoe kunnen wij onze taak om het college te controleren dan goed uitvoeren?”

Van Eck noemt als voorbeelden de vragen om informatie over woningbouw in Sint Jansteen, de begroting van de door Hulst gefinancierde welzijnsorganisatie Hulst voor Elkaar, de stukken over ‘Perkpolder’, maar ook de jaarstukken van cultureel centrum Den Dullaert in Hulst, waar ambtenaren sinds de overname van het centrum het bestuur vormen.

‘Ernstige misvatting’

Volgens Van Eck huldigt het college telkens de mening dat het het gaat om ‘uitvoering’, met andere woorden dat het geen taak is van de raad. Dit is een ‘ernstige misvatting’, meent hij. Landelijke wetgeving, zoals artikel 169 uit de Gemeentewet, maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderschrijven dit, weet Van Eck.

Het zit hem al lang dwars. “Ruim twee raadsperioden zingt het college ditzelfde lied, maar wel met een valse toon.”

Pieter Omtzigt-effect

Van Eck verwijst naar de landelijke toeslagenaffaire en de rol van Pieter Omtzigt. “Raadsleden zouden ook nu lering moeten trekken uit de toeslagenaffaire: is het de raad die de kaders voor het beleid bepaalt of is dat het college? Het antwoord in Hulst is makkelijk te geven.”

‘Dan moet het klaar zijn’

Burgemeester Jan Frans Mulder zegt dat de bewering van Van Eck pertinent niet klopt en dat HulstPlus, net als de andere partijen, de beschikking heeft over alle stukken. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen – verenigd in het presidium – aan wie Van Eck zijn ongenoegen had geuit, reageerden deze week verbolgen op de brief van HulstPlus. Zij herkennen de kritiek niet. Mulder wil het kritische raadslid zeker niet de mond snoeren, maar wil wel een halt toeroepen aan de ‘onterechte’ verwijten. “Hij krijgt na de zomer antwoord van het presidium en dan moet het voor eens en altijd klaar zijn.”