De Middelburgse raad heeft zich gisteravond achter het voorstel van het college geschaard om wederom maximaal 330 asielzoekers in een asielzoekerscentrum (azc) in Middelburg op te nemen. Dat gebeurde ondanks bezwaren van de Lokale Partij Middelburg (LPM) en de VVD, die liever eerst het draagvlak onder de bevolking zouden peilen en pleiten voor een kleiner aantal asielzoekers.
Read More

Door