De ProPerkpolder Groep vindt het een gemiste kans dat een golfbaan uit het plan voor de westelijke Perkpolder is verdwenen. De golfbaan had meer mensen naar de streek moeten lokken. Volgens de projectontwikkelaar wordt het veel te duur om het gebied voor de golfbaan met zeven miljoen kubieke meter schone grond op te hogen.De vernieuwde plan voor de westelijke Perkpolder (foto: Gebiedsontwikkeling Perkpolder)

Voor de teleurgestelde voorstanders, verenigd in de ProPerkpolder Groep, was die golfbaan juist een van de pijlers waarop het hele project rust.

Teleurstelling

Het project was bedoeld om de regio rond Perkpolder een boost te geven na het verdwijnen van de veerdienst in 2003. Die impuls zou de golfbaan moeten zijn en die valt nu weg, constateert Arjan van Eekelen van de ProPerkpolder Groep spijtig. “Huizen bouwen kan overal; een golfbaan waarbij je over de Schelde kon kijken, maakte het juist bijzonder en aantrekkelijk.” Dat projectontwikkelaar Waterzande hiervoor geen industriegrond maar schone, veel duurdere grond moest gebruiken – een randvoorwaarde van de gemeente Hulst – was al in 2019 bekend, geeft Van Eekelen aan.

Door de zure appel heen

Het is in zijn ogen niet zo dat het schrappen van de golfbaan ‘het begin van het einde’ betekent, zoals ‘boze tongen’ beweren. “Natuurlijk is dit een zure appel waar we doorheen moeten, maar we geloven nog steeds in het plan voor Perkpolder.”Containerschip vaart voorbij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Dat moet dan wel een ‘integraal’ plan zijn, vindt hij. En dus moet er een goed alternatief voor de golfbaan komen, die ook een meerwaarde heeft voor ondernemers, scholen, verenigingen en inwoners in de regio. De ProPerkpolder Groep dringt aan op overleg met de Business Club Perkpolder, om te zorgen dat het plan ‘de economische en sociale plus genereert waarvoor is opgezet.”

‘We zijn niet sikkeneurig’

Ook Tom Willaert van de Business Club Perkpolder vindt het heel jammer dat de golfbaan financieel niet haalbaar blijkt. “Maar we zijn niet sikkeneurig, we zitten niet in zak en as. Er zijn nog kansen en die kansen moeten we benutten.” Er moet in elk geval iets komen ‘wat impact heeft’ en dan gaat het om meer dan alleen Perkpolder. “Perkpolder is niet meer of minder dan een springplank voor de hele regio.” De Business Club denkt hier graag over mee met de ontwikkelaar.

Plan ziet er vriendelijker uit

Johan Everaert van de dorpsraad Walsoorden is niet ongelukkig met de nieuwe schetsen die aan de omwonenden zijn gepresenteerd. “‘Het ziet er wat vriendelijker uit. We zijn nu al zo lang bezig. Laat ze maar zo snel mogelijk beginnen.” Om bij het strandje en het pontje te komen moeten automobilisten wel dwars door het nieuwe ‘stranddorp’ rijden. Daarover zijn al zorgen geuit. Everaert gaat ervan uit dat er een oplossing komt voor de verkeersafwikkeling en de parkeermogelijkheden in het nieuwe plan.Het plan Perkpolder vanuit de lucht (foto: Gebiedsontwikkeling Perkpolder)

Bar Goed-eigenaar Yannick Mahu ziet de ontwikkeling van Perkpolder nog steeds met vertrouwen tegemoet. Of het nieuw te bouwen strandpaviljoen – het oude brandde in april tot de grond af – een eind moet opschuiven richting het westen, is nog onderwerp van gesprek. Hij verwijst dan ook naar de ontwikkelaar voor een reactie.

Charles Heizler van de Stichting Schone Polder die talloze procedures heeft lopen: “Ik vind hier even niets van. Het is een vlekkenplan, zegt de ontwikkelaar zelf. Het is schetsontwerp nummer zoveel.” Hij denkt dat er nog veel meer zullen volgen.

Meer hotelkamers en hogere appartementen

Wim van den Abbeele van Waterzande bv neemt alle opmerkingen en kritiekpunten, inclusief de vragen en bedenkingen die de Hulster raadsleden hebben, mee in de uitwerking van het definitieve plan. Die laatsten bespreken in de commissievergadering Ruimte het aangepaste masterplan. Behalve de verdwenen golfbaan, zijn meer onderdelen veranderd waardoor het nodig is om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Zo zijn de woningen nu geclusterd rond de voormalige veerhaven, komen er vijftig hotelkamers bij, worden de appartementengebouwen een verdieping hoger, komt er extra horeca, en wordt het landschap eromheen natuurlijk en agrarisch ingericht.

Eén miljoen kubieke meter schone ophooggrond

Van den Abbeele gaat er nog steeds vanuit dat de eerste 85 woningen op het Veerplein die binnenkort in de verkoop gaan in 2023 worden opgeleverd en dat in dat jaar ook één miljoen kubieke meter schone ophooggrond per schip wordt aangevoerd voor het nieuwe stranddorp met nog eens zo’n vierhonderd woningen en appartementen. Het is de bedoeling dat de koop- en ontwikkelingsovereenkomst met grondeigenaar Perkpolder Beheer – met enig aandeelhouder de gemeente Hulst – uiterlijk 1 september wordt getekend.

Lees ook: