Meer Belgen naar Zeeuws-Vlaanderen halen. Dat is een van de opdrachten in de Strategische Regiovisie voor Zeeuws-Vlaanderen. Maar moeten we dat wel doen, vragen commissieleden in Hulst zich af.

De gemeenteraden in Zeeuws-Vlaanderen buigen zich deze weken over de nieuwe regiovisie die de drie gemeenten hebben gemaakt. In deze regiovisie staan de ambities van Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en duurzaamheid. Een daarvan is dat de regio de blik meer op het zuiden moet richten. De komst van Belgen naar de streek helpt om de woningmarkt vlot te trekken en de vacatures op de arbeidsmarkt ingevuld te krijgen. Instroom van Belgen kan ook de leefbaarheid van de dorpen goed doen.

Niet zoveel energie

Daarover was niet ieder commissielid in Hulst het maandagavond eens. Volgens PvdA’er Ron de Kort maken Vlamingen die zich in de dorpen vestigen, nauwelijks deel uit van het verenigingsleven. Ook hun kinderen blijven vaak naar scholen over de grens gaan. “Het is niet nodig om zoveel energie te steken om Belgen naar hier te halen.”

‘Alles hangt met elkaar samen’

Daar was Jos van Eck van HulstPlus het niet mee eens. Volgens hem moet het aantrekken van nieuwe inwoners centraal staan, en dan zijn de Belgen net zo goed welkom. “Dan begin je met het aanbieden van werk. We moeten dan wel voldoende voorzieningen hebben die aantrekkelijk zijn voor nieuwkomers: cultuur, gratis kinderopvang, wonen. Maak bijvoorbeeld van zwembad Reynaertland een uitgebreid watersportpark.” Hij erkende dat de integratie een probleem is. “We zullen meer moeten doen om de nieuwe bewoners ook te laten integreren in de gemeenschap.”

Ook Marja Snoeren van de SP merkt dat Belgen nauwelijks meedoen. “Maar hoe komt dat dan? Kunnen we het niet aantrekkelijker voor ze maken om de voorzieningen hier op te zoeken?”

Er gaat misschien wel een generatie overheen voordat mensen gaan mengen.”burgemeester Jan-Frans Mulder (Hulst)

Burgemeester Jan-Frans Mulder heeft de ervaring dat het met de integratie van Belgische gezinnen op termijn wel goed kom. “Je ziet bijvoorbeeld dat kinderen van de voetbal in Kieldrecht naar Nieuw-Namen gaan. Er is tijd voor nodig. Er gaat misschien wel een generatie overheen voordat mensen gaan mengen.”

Van krimp naar kramp

Hij stelt dat Zeeuws-Vlaanderen tot voor kort nog een krimpregio was maar de cijfers laten nu zien dat er een tekort ontstaat op de woningmarkt, zeker gezien de vele vacatures, de expats die nodig zijn en de druk van de Belgen. “Dat is reden geweest om nog eens extra onderzoek te doen naar de Belgische markt, om voor de provincie te onderbouwen dat het nodig is om meer te bouwen, ook in de kleinere kernen.”

Mulder reageerde daarmee op de reactie van gedeputeerde Dick van der Velde dat de instroom vanuit België al jaren constant is en geen extra actie vereist. “Het is een dynamiek. Wij hebben mensen nodig om hier te komen wonen en werken. We moeten zorgen dat we van krimp naar kramp gaan. Als er niet gebouwd wordt, ga je die groei ook niet krijgen. Het is het kip-ei-verhaal.”

De commissieleden zijn verder blij met de regiovisie. Ze hopen dat er snel een ‘werkagenda’ wordt opgesteld waarin de Zeeuws-Vlaamse ambities worden uitgewerkt.