Het duurt nog even voordat er op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande kan worden gebouwd. Eerst is een grondige bodemsanering nodig. Die pakt veel duurder uit dan aanvankelijk gedacht, omdat er een olietank in de grond zit. De gemeenteraad moet dat geld nog beschikbaar stellen.

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande staat al langer op de rol om opnieuw ingericht te worden. Kloosterzande verdiende het om nieuw dorpshart en een facelift te krijgen, vond het gemeentebestuur van Hulst in 2018. Het bedrijf Weemaes Machinebouw & Mechanisatie en drie huizen werden door de gemeente aangekocht. Deze zijn vorig jaar gesloopt en sindsdien ligt het terrein braak. Een berg grond ligt al tijden te wachten op actie.

Weemaes verhuisde ondertussen naar een nieuw pand op het bedrijventerrein aan de Hulsterweg. Ook de brandweerkazerne en de gemeentewerkplaats moeten op termijn verhuizen, maar dat is voor een tweede fase.

Woongoed wil op de vrijgekomen plek 23 levensloopbestendige woningen bouwen. Voor het zover is, moet de grond eerst worden schoongemaakt. Bij de aankoop van de panden was al bekend dat de bodem onder de gebouwen was verontreinigd vanwege een tankstation dat er vroeger heeft gestaan. Ook was duidelijk dat in de verharding van het bedrijfsterrein asbest zat. De verontreiniging viel bij onderzoek echter flink tegen: bij de sloop bleek dat onder de vloer van de bedrijfsgebouwen twee olieputten én asbest zitten. Een duurdere bodemsanering blijkt nodig.

Tegenvaller

De totale kosten van de bodemsanering worden geschat op 894.000 euro. Eerder trok de gemeenteraad bijna 240.000 euro uit, maar dat bedrag is dus veel te weinig. De gemeente komt nog eens 655.000 euro te kort; geld dat de raad moet bijleggen. De tweede fase is nu nog niet aan de beurt. De besluitvorming hierover komt aan de orde zodra Hulst een plek heeft gevonden voor de brandweerkazerne en de werkplaats.

De raadscommissie Ruimte buigt zich dinsdag 29 juni over dit voorstel. In de raad van 15 juli valt de beslissing.