Hulst wil het voormalige voetbalcomplex aan de Molenhoek in Terhole verkopen. Een particulier is van plan om het terrein een natuurlijke, landschappelijke inrichting te geven.

Sinds 2018 staat het complex met velden, kantine en kleedlokalen leeg. De voetbalvereniging VV Terhole had te weinig leden en kon geen complete teams meer vormen. Daarop werd besloten om de club op te heffen. Sindsdien ligt het terrein er verlaten bij. De gemeente Hulst deed begin 2019 een oproep aan inwoners en andere geïnteresseerden om met ideeën en plannen voor het terrein van ruim één hectare te komen. Dat mocht van alles zijn: agrarisch, cultuur, ontspanning, detailhandel, groen, horeca, maatschappelijk, natuur, recreatie of sport.

Enkele initiatiefnemers meldden zich bij de gemeente, maar de gemeente zag deze na beoordeling niet zitten. Het ging onder meer om een podium voor optredens of een speel- en fruittuin. Er was geen sprake van een passende invulling en dus ging de zoektocht verder.

Het plan dat nu voorligt, gaat uit van een ‘natuurlijke, landschappelijke’ invulling van het terrein. ‘Dat is goed voor het klimaat en de natuurontwikkeling’, schrijft het college van B en W. De potentiële kopers willen samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland het terrein inplanten met bomen, struiken en bloemen. De voormalige kantine en kleedlokalen worden opslagruimte. Het is nog niet bekend of het terrein privé blijft of in de toekomst openbaar toegankelijk wordt.

Raad moet akkoord gaan

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de voorgestelde verkoop van het terrein voor 50.000 euro. Pas dan wordt de koopovereenkomst ondertekend. Daarna moet ook de bestemming in het bestemmingsplan worden gewijzigd. De locatie heeft nu de bestemming sport.

De betrokken initiatiefnemers willen nog niet reageren.