Een motie van de fractie Groot Hontenisse voor een onderzoek naar een rondweg om Kuitaart haalde het donderdagavond niet in de gemeenteraad van Hulst. Maar Kuitaart wordt in 2022-2023 wel een stuk veiliger gemaakt, maakte de wethouder bekend.

De verkeersveiligheid op de provinciale weg door Kuitaart is al jaren een probleem. Inwoners en dorpsraad trokken onlangs weer eens aan de bel, nadat de fractie Groot Hontenisse zelf een onderzoek had ingesteld naar de gevaarlijke situatie in Kuitaart. Die constateerde dat een rondweg eigenlijk de enige oplossing is. Eerder genomen verkeersmaatregelen zijn pleisters of lapmiddelen gebleken, meende ook de dorpsraad.

Rakelings langs de fietsers

Het probleem in Kuitaart is dat de huizen dicht langs de weg staan en dat het fietspad over een lang stuk pal naast de rijbaan ligt. Vracht- en landbouwverkeer passeert vaak rakelings schoolgaande fietsers en veel mensen houden hun hart vast dat het nog eens goed mis gaat. De politiek in Hulst ontkent niet dat er wat moet gebeuren in Kuitaart.

Maar of een provinciale weg een zaak van de gemeente is? Daar twijfelden sommige partijen aan. Zij wilden in elk geval niet zo ver gaan als Groot Hontenisse die in een motie om een onderzoek naar mogelijke tracés voor een rand- of rondweg vroeg. Volgens fractievoorzitter Luc Mangnus zou er dan gelijktijdig onderzoek gedaan moeten worden naar een verbetering van de verkeersveiligheid op de korte termijn.

Dat laatste kon de raad nog wel steunen, maar een rondweg ziet de meerderheid niet zitten. Het is niet aan de gemeente om een tracéstudie te doen, los van de vraag of een rondweg om Kuitaart wel zo realistisch is, gezien de lange voorbereiding, het vele geld dat nodig is en de nabijheid van natuur. “De rondweg is het doel geworden, terwijl het doel de verbetering van de verkeersveiligheid zou moeten zijn”, merkte Karel Martinet van het CDA op. Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hulst vond dat Groot Hontenisse zich niet blind moeten staren op een rondweg. “Houd dit ook niet voor als de oplossing voor Kuitaart.”

Na werk Kapellebrug start werk Kuitaart

Wethouder Depauw meldde de raad onverwachts dat de provincie de nodige aanpassingen aan de weg door Kuitaart gaat doen, zodra de werkzaamheden in Kapellebrug zijn afgerond. Dit zal in 2022-2023 zijn, verwacht hij. Het gaat onder meer om het aanbrengen van een vangrail tussen rijbaan en het noordelijk deel van het fietspad, het nemen van ‘remmende maatregelen’ aan de zuidkant van Kuitaart, het maken van een versmalling in de Frederik Hendrikstraat en het aanleggen van een ‘oog’ aan de noordzijde van de kern. Ook stelt de provincie een onderzoek in naar de invoering van een 30-kilometerzone. Binnenkort worden de tekeningen besproken met de inwoners, wist Depauw.

Informatieplicht

Die mededeling verbaasde de partijen hogelijk en maakte hen ook boos. De wethouder verzaakt zijn informatieplicht, vond Ger van Unen van de SP. Joris Weemaes van de PvdA ‘stond ervan te kijken’ dat de wethouder nu pas met het bericht kwam; dan was de raadsdiscussie helemaal niet nodig geweest. Depauw reageerde dat hij dit nieuws ook nog maar net deze week had gehoord van de provincie.

Lees ook: