Bij een nieuwe straat hoort ook een nieuwe naam. De gemeente Hulst krijgt er twee bij, als de raadscommissie ruimte akkoord gaat. Het gaat om de Nassauweg in Hulst en het Rijksplein in Sint Jansteen.

Aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen komen nieuwe woningen. Die komen op de locatie van
de afgebroken basisschool Inghelosenberghe. Deze huizen komen aan een nieuwe straat te liggen. Die moet nog een naam krijgen. De Wilhelminastraat heette in het verleden De Rijkstraate of ook wel De Rycksestraate. Het voornemen is om de nieuwe straat naar die oude straatnaam te vernoemen, namelijk Rijksplein.

Nassauweg

Tussen de Absdaalseweg en het Morres-terrein in Hulst wordt een nieuwe weg aangelegd. Dat gebeurt ter hoogte van het perceel Absdaalseweg 19. Aan de zijde van het Morresterrein ligt nog een restant van de Nassaukreek. Die kreek liep in vroegere jaren verder door. De nieuwe weg komt te liggen op het gedempte deel van de kreek. Om die reden is het voorstel om de nieuw te realiseren weg de naam Nassauweg te geven.
De leden van de raadscommissie zijn gevraagd uiterlijk 25 juni 2021 te reageren op de nieuwe straatnamen.