Het sein gaat op groen voor de komst van een hoge panoramaheuvel op een eiland in de ontpolderde Hertogin Hedwigepolder.

De gemeente Hulst veegt de ingediende bezwaren tegen de aanleg van een bijna dertig meter hoge panoramaheuvel met 25 meter hoge houten uitkijktoren in de Hertogin Hedwigepolder van tafel. De meeste fracties zijn het daar mee mee eens. “Als het dan toch moet, die Hedwigepolder, dan kunnen we er maar beter een leuke plek van maken”, vindt Merten Broekaart van Algemeen Belang Groot Hulst.

De raad ging in november al akkoord met de bouw van de heuvel, met grond die vrijkomt bij het afgraven van de Hedwige- en Prosperpolder. De gemeente Hulst moest nog wel een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Die komt er binnenkort, klonk het deze week in de commissie ruimte. Al was niet iedereen enthousiast.

Verbazingwekkend

Een aantal commissieleden was zelfs ronduit verbaasd. Want in de noordwestelijke hoek van de Hedwige, mag een groot recreatieproject komen, midden in een natuurgebied. Terwijl de bouw van een enkele woning elders, in de buurt van Natura2000-gebied,’vaak al een groot probleem is, bracht CDA’er Karel Martinet in. Hij herinnerde aan de felle politieke discussie dit voorjaar over de bouw van een landhuis aan de Frederik Hendrikstraat tussen Lamswaarde en Kuitaart, vlakbij natuurgebied Kleinvogel, waar uiteindelijk een streep door werd gezet. “Dit lijkt op meten met twee maten.”

Toeristische trekpleister

Ook Groot Hontenisse vond het raar ‘dat nu ineens van alles kan en mag’. Ger van Unen van de SP vreest dat het ‘de verkeerde kant opgaat’ met de rust als op deze plek niet alleen een heuvel met uitkijktoren, maar ook een natuureducatiecentrum, verschillende ecolodges, een restaurant en nog eens 150 parkeerplaatsen komen. “Wat ga je aantrekken? Ga je er een toeristische trekpleister van maken? Ga je reuring veroorzaken in dit gebied?”

Dat was precies het bezwaar van enkele omwonenden die vreesden dat de verkeersdrukte op de wegen tussen Prosperdorp en Emmadorp enorm gaat toenemen. Berekeningen wijzen echter uit dat er in de weekenden maximaal 140 voertuigen per dag komen, doordeweeks nog niet de helft. Dat kunnen de wegen goed aan, is de verwachting. Wel is de weg wat smal als een tractor en touringcar elkaar zouden moeten passeren. Daarom komen er passeerplaatsen, bijvoorbeeld langs de Petrusstraat, belooft de gemeente. Ook in omliggende dorpen in het Grenspark Groot Saeftinghe kunnen automobilisten parkeren. Van daaruit kunnen zij een (elektrische) fiets of scooter huren of het zonnetreintje nemen om de panoramaheuvel te bezoeken.

Toegankelijk voor mensen

Wethouder Jean-Paul Hageman zag dan ook geen probleem. Volgens hem is het altijd de bedoeling geweest om de ontpolderde Hedwigepolder ‘beleefbaar en toegankelijk’ te maken met ‘recreatief medegebruik’ en is het juist mooi dat hiervoor grond uit diezelfde Hedwige kan worden gebruikt. Vrachtwagens hoeven dan niet jarenlang met afgegraven grond af en aan te rijden. “We moeten juist blij zijn dat mensen hiervan kunnen meegenieten. Voor hetzelfde geld komt er overal prikkeldraad omheen en kun je het gebied helemaal niet bezoeken.”