De discussie over de overname van jeugdzorgorganisatie Intervence is losgebarsten in de Zeeuwse gemeenten.

Terneuzen, Hulst en Sluis trapten deze week de politieke discussies over de overname van Intervence door jeugdorganisatie JB West af. Alle Zeeuwse gemeenten moeten flink bijlappen. Vooral het risico dat andere jeugdzorgorganisaties een stevige financiële claim bij de gemeenten kunnen neerleggen, baarde de politici grote zorgen. Schadeclaims omdat de zorg niet volgens de regels is aanbesteed, kunnen oplopen tot 210 miljoen euro, erkende wethouder René Ruissen van Hulst.

Verschillende fracties bereiden een motie voor. Kern van de moties – zowel in Sluis als Hulst werd hier gisteravond gewag van gemaakt – is dat het Rijk de gemeenten in grote financiële problemen heeft gebracht. Bij de decentralisatie van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten hebben de gemeenten veel te weinig geld gekregen. Daar plukken zij nu de wrange vruchten van.

De fracties GroenLinks, PvdA en SP in de gemeente Sluis willen dan ook dat het college van Burgemeester en Wethouders de Tweede Kamer oproept om in de kabinetsformatie ‘als eis mee te geven dat er structureel voldoende geld beschikbaar komt voor adequate jeugdzorg’, zoals ook de Sociaal Economische Raad vorige week in een rapport concludeerde. Ook in Hulst kondigden de fracties Algemeen Belang Groot Hulst en Groot Hontenisse aan met een dergelijke oproep te komen.

Voor blok gezet

De commissies voelen zich voor het blok gezet, nu de raden uiterlijk 4 juni moeten ’tekenen bij het kruisje’. Ze kunnen wel ‘nee’ zeggen tegen een extra bijdrage voor de jeugdzorg, maar daar zijn de kinderen uiteindelijk de dupe van. Linksom, of rechtsom, een eventueel financieel tekort komt later toch weer op het bordje van de gemeenten terecht, erkende ook wethouder Jack Werkman van Sluis. Werkman is tevens voorzitter van de bestuurscommissie die het maandenlange proces rond het debacle rond Intervence heeft begeleid.

Kiezen uit twee kwaden

Wat de gemeenteraden ook beslissen; het is kiezen uit twee kwaden. Want het voorstel om met JB West in zee te gaan, is hoe dan ook ‘onrechtmatig’. Of ze laten de kinderen in de kou staan, en dat is in strijd met de jeugdbeschermingswet, of ze riskeren megaclaims omdat andere partijen niet hebben mogen meebieden in de aanbesteding. En daar kregen de commissieleden in Hulst en Sluis wel even de bibbers van.

Geen glazen bol

Werkman acht het risico op claims klein, al heeft hij natuurlijk ook ‘geen glazen bol’.. Volgens hem hebben andere jeugdzorgorganisaties in Nederland hem mondeling toegezegd het zover niet te laten komen. “Ze moeten wel kunnen aantonen dat ze inderdaad benadeeld worden.” Wethouder Ruissen van Hulst: “En dat zij de hulp aan de kinderen ook daadwerkelijk kunnen bieden.”

Werkman was blij met de motie van de fracties, want de jeugdzorg is ‘over de schutting van de gemeenten gegooid’. zonder dat er extra middelen beschikbaar kwamen.

Sluis hakt vandaag de knoop door, Hulst maandag.