Wethouder Diana van Damme van de gemeente Hulst zette donderdag haar beste beentje voor. Aanleiding voor een spontaan voetbalpartijtje was de opening van een pannakooi op het schoolplein van basisschool Moerschans in Hulst.

De school beschikt sinds kort over een mini-voetbalveldje, omheind met een laag hekje. Ook buurtkinderen mogen na schooltijd gebruik maken van de pannakooi. De pannakooi is een van de initiatieven die de school heeft opgezet om de kinderen uit de buurt een veilige speelomgeving te bieden. Het voetbalveldje is tot 20.00 uur open. Daarna gaat het hek op slot. Rondom het terrein zijn enkele camera’s opgehangen, om het schoolplein veiliger te maken en te voorkomen dat de plek als hangplek wordt gebruikt.

De Moerschans is een van de maatschappelijke organisaties die geld konden krijgen van de gemeente vanuit het Bottom-up project. Ook dorpsraden en sportclubs hebben met hulp van gemeentelijke subsidie een bijdrage voor de leefbaarheid gekregen.

Kinderen van basisschool Moerschans dragen samen met wethouder Diana van Damme een kussen met de scharen om het lint door te knippen.