Alle nog bestaande geschenkwoningen die na de Watersnoodramp in Zeeland en Zuid-Holland zijn neergezet, staan nu op een lijst. Dat moet de geschiedenis levend houden, is het idee. Per woning is aangegeven welk land die gaf na de Watersnoodramp van 1953 en hoe de staat van de woning is.
Read More

Door