De Nieuwe Bierkaai in Hulst doet een béétje denken aan de kades langs de grachten in Utrecht. Nu de terrassen weer open mogen, zitten die in de Domstad bij mooi weer meteen vol. Maar in Hulst is nog weinig levendigheid op de kade aan het water. Van het college van B en W mogen er zomers en winters terrassen én activiteiten komen.

De gemeente vindt het prima als er een terras aan het water in Hulst komt. (foto: Omroep Zeeland)

Voor burgemeester en wethouders in Hulst staat het gebruik van de lage kade voor een terras ‘niet ter discussie’. Activiteiten en evenementen zijn er ook altijd mogelijk geweest, sinds de aanleg van de nieuwe Bierkaai, de naam voor de in 2011 uitgegraven haven. Maar het bleef tot nu toe bij af en toe een rommelmarkt, streekmarkt of voorstelling in ‘de Put’, zoals het theaterpleintje onderaan de kaai in de volksmond ook wel wordt genoemd.

Geen exclusiviteit

Het college wil in elk geval ‘geen exclusiviteit’. De initiatiefnemers voor de bouw van de nieuwe bioscoop aan de Nieuwe Bierkaai – naast en op de plek van voormalig café De Meerpaal – krijgen dus niet het alleenrecht om er een terras neer te zetten, laat het college weten. Ook het Bezoekersmanagement Hulst en andere ondernemers rond de Bierkaai mogen er evenementen en activiteiten organiseren.

Het college draagt de initiatiefnemers van de bioscoop op om in overleg te treden met het Bezoekersmanagement Hulst en met naaste horecacollega’s. Monique de Bruijn van het Bezoekersmanagement bevestigt dat dit inmiddels is gebeurd.

Interactie met publiek

Zij juicht het alleen maar toe als er meer activiteiten op en rond de kade komen, want dat betekent ook meer sfeer in de binnenstad. En een terras langs het water brengt zeker meer reuring, meent De Bruijn. “Nu zijn er wel eens dans- of andere voorstellingen op het theaterplein maar dan staan de toeschouwers boven. De dansers missen dan de interactie met het publiek, omdat ze te ver van de mensen staan.”De voetgangersbrug over de Nieuwe Bierkaai in Hulst hangt vol liefdesslotjes. (foto: Omroep Zeeland)

Dat het college ‘in principe’ instemt met een terras betekent nog niet dat de exploitant zijn gang mag gaan: hij heeft nog een drank- en horecavergunning én een exploitatievergunning nodig. Die moeten nog worden aangevraagd, aldus een woordvoerster van de gemeente. “Afhankelijk van de verdere ideeën rond het terras zullen er wellicht nog meer zaken moeten worden afgestemd of aangevraagd.”

‘Totdat alles geregeld is’

De toekomstig exploitant van de bioscoop wil nog even wachten met het toelichten van de plannen voor een bioscoop én de beoogde horeca aan het water totdat ‘alles geregeld is en zeker’.

Uitzicht op de Keldermanspoort die in de vijftiende eeuw toegang bood tot de haven van Hulst (foto: Omroep Zeeland)