Hulst wacht niet langer tot er iets gebeurt met de voormalige bioscoop aan de Houtmarkt in Hulst om de bestrating en riolering in de binnenstad aan te pakken. In september starten de werkzaamheden.

Het gaat om de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg. De herinrichting van de straten en de vervanging van de riolering zouden eigenlijk al eerder gebeuren, maar de gemeente besloot de werkzaamheden begin 2020 uit te stellen vanwege de vertraging in de bouw aan de Houtmarkt.

Na het faillissement van de projectontwikkelaar die de bioscoop zou ontwikkelen, kwamen de bouwwerkzaamheden
helemaal stil te liggen. De gemeente weet niet of en wanneer er een vervolg komt. “Tegelijkertijd blijft de staat van onderhoud van de openbare ruimte in de omgeving achteruit gaan”, schrijft het gemeentebestuur. Het college heeft daarom besloten niet langer te wachten met de riool- en herinrichtingswerken en alvast te beginnen.

Natuurstenen bestrating

Het werk omvat het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden stelsel, waarin regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. De wegen, trottoirs en pleinen krijgen nieuwe bestrating met bakstenen en natuurstenen trottoirbanden, vergelijkbaar met die in de Frans van Waesberghestraat. De Houtmarkt en Lange Nieuwstraat worden grotendeels voorzien van natuurstenen bestrating. Waar nodig wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. In de Tuinstraat vinden geen rioolwerkzaamheden plaats. Daar wordt alleen de bestrating vervangen.

Planning

Om overlast te voorkomen gaan niet alle straten tegelijk op de schop. Start is aan de Graauwse Poort. Daarna wordt er verder gewerkt richting de Houtmarkt. Als laatste is het de beurt aan de Tuinstraat.