De Zeeuwse Omgevingsvisie is vanmiddag aangenomen door Provinciale Staten. 31 Statenleden waren voor, zeven tegen, één Statenlid was afwezig. In de visie legt de provincie al haar doelen en ambities vast voor de komende dertig jaar, dus tot 2050. Het gaan dan om wonen, landbouw, circulaire economie, maar ook om cultureel erfgoed, recreatie en leefbaarheid.
Read More

Door

Generated by Feedzy